Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (2008) 465
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CĂTRE CONSILIU ȘI CĂTRE COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN O strategie a drepturilor de proprietate industrială pentru Europa

Comisia Europeană
Consiliu
Comitetul Economic şi Social European
07-200808-200809-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-2009
^
16-07-2008
^
10-2008
^
12-2008
^
03-2009
^
10-06-2009
  Evenimente:

Transmitere către PE
  18-07-2008
Corrigendum
  18-08-2008
Deliberări la Consiliu
  25-09-2008
Aviz CESE
  10-06-2009
Domenii de activitate:
Temei juridic:
Proceduri:
Tip de fişier:
Comisie : Comunicare 
  16-07-2008 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură orală
  Responsabil primar DG Piaţa internă şi servicii
  Destinatar Comitetul Regiunilor; Comitetul economic şi social; Consiliu; Parlamentul European
  Responsabil Charlie McCREEVY
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2010/76/   26
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2008/12267/   CS/2008/12267/
Document al Comisiei   COM/2008/465/FINAL
  Tip de fişier: Comunicare
  NUMĂR CELEX Document Celex   52008DC0465
  18-07-2008 Transmitere către Consiliu
  18-07-2008 Transmitere către PE
  18-08-2008 Corrigendum
  Documente: Document al Comisiei   COM/2008/465/FINAL/2
  25-09-2008 Deliberări la Consiliu
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2008/251/
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 2891
  SUBIECT COMPETITIVITATE
  16-03-2009 Rezoluţie a Consiliului
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2009/7430/   CS/2009/7430/
Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2009/62/
Jurnalul Oficial   JO C/2009/71/   1
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "A" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 2932
  NUMĂR CELEX Document Celex   32009G0325(01)
  SUBIECT AFACERI GENERALE
  10-06-2009 Aviz CESE
  Raportor Daniel RETUREAU
  Documente: Document al Comitetului Economic şi Social al Comunităţilor Europene   CESE/2009/1020/
Jurnalul Oficial   JO C/2009/306/   7
  NUMĂR CELEX Document Celex   52009AE1020

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început