Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (2008) 320 2008/0107/APP
Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Comunității Europene, a Convenției din 2007 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului (Convenția 188)
Legislaţie comunitară în vigoare Document Celex   32010D0321

  Evenimente:

Transmitere către PE
  27-05-2008
Aviz PE lectură unică
  14-01-2009
Acord al Consiliului
  30-11-2009
N.C.
  01-12-2009
Domenii de activitate:
Temei juridic:
Comisie :  Traité/CE/art 42, art 300 par 2 al 1, par 3 al 1  
Proceduri:
Comisie : Procedură de consultare 
Consiliu : procedură legislativă specială (aprobarea PE) 
Tip de fişier:
Comisie : Propunere de decizie 
Consiliu : Decizie 
  27-05-2008 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură scrisă
  Destinatar act oficial Consiliu
  Responsabil primar DG Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Şanse Egale
  Consultare obligatorie Parlamentul European
  Responsabil Vladimir SPIDLA
  Documente: Document al Comisiei   COM/2008/320/FINAL
Jurnalul Oficial   JO C/2009/10/   12
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2008/10176/   CS/2008/10176/
  Proceduri: Procedură de consultare
  Tip de fişier: Propunere de decizie
  Temei juridic:  Traité/CE/art 42, art 300 par 2 al 1, par 3 al 1  
  NUMĂR CELEX Document Celex   52008PC0320
  27-05-2008 Transmitere către Consiliu
  27-05-2008 Transmitere către PE
  14-01-2009 Aviz PE lectură unică
  Decizie : Aprobare fără modificări
  Raportor Ilda FIGUEIREDO
  Responsabil Vladimir SPIDLA
  Preluare Vladimir SPIDLA
  Documente: Raport   A6/2008/423/
Jurnalul Oficial   JO C E/2010/46/   130
Raport   TA/2009/18/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52009AP0018
  30-11-2009 Acord al Consiliului
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2009/348/
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 2980
  SUBIECT OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ŞI CONSUMATORI
  01-12-2009 N.C.
  Documente: Document al Comisiei   COM/2009/665/FINAL
  Proceduri: procedură legislativă specială (aprobarea PE)
  Tip de fişier: Propunere de decizie
  Temei juridic:  TFUE/art 48, 218 par 6 a  
  07-06-2010 Adoptare oficială de către Consiliu
  Documente: Jurnalul Oficial   JO L /2010/145/   12
Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2010/156/
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2010/10455/   CS/2010/10455/
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2009/16923/   CS/2009/16923/
  Proceduri: procedură legislativă specială (aprobarea PE)
  Tip de fişier: Decizie
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "A" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 3019
  NUMĂR CELEX Document Celex   32010D0321
  SUBIECT OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ŞI CONSUMATORI

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început