Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (2007) 316
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CĂTRE CONSILIU, CĂTRE COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN ŞI CĂTRE COMITETUL REGIUNILOR ŞI CĂTRE BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ Finanţele publice în UEM - 2007 Asigurarea eficienţei componentei preventive a PSC {SEC(2007) 776}

Comisia Europeană
Parlamentul European
Consiliu
06-200707-200708-200709-200710-200711-200712-200701-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-200811-200812-200801-2009
^
13-06-2007
^
12-2007
^
03-2008
^
07-2008
^
13-01-2009
  Evenimente:

Supliment
  13-06-2007
Transmitere către PE
  18-06-2007
Deliberări la Consiliu
  10-07-2007
Rezoluţie PE
  13-01-2009
Domenii de activitate:
Temei juridic:
Proceduri:
Tip de fişier:
Comisie : Comunicare 
  13-06-2007 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură orală
  Responsabil primar DG Afaceri economice, financiare
  Destinatar Banca Centrală Europeană; Comitetul Regiunilor; Comitetul economic şi social; Consiliu; Parlamentul European
  Responsabil Joaquin ALMUNIA
  Documente: Comunicat de presă al Comisiei Europene   IP/2007/811/
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2007/11037/   CS/2007/11037/
Jurnalul Oficial   JO C/2007/191/   19
Document al Comisiei   COM/2007/316/FINAL
  Tip de fişier: Comunicare
  NUMĂR CELEX Document Celex   52007DC0316
  13-06-2007 Supliment
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2007/11037/ADD 1   CS/2007/11037/ADD 1
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul SEC/2007/776/   SEC/2007/776/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52007SC0776
  18-06-2007 Transmitere către Consiliu
  18-06-2007 Transmitere către PE
  10-07-2007 Deliberări la Consiliu
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2007/160/
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2007/11832/   CS/2007/11832/
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 2813
  SUBIECT AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
  09-10-2007 Concluzii ale Consiliului
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2007/13661/   CS/2007/13661/
Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2007/217/
Buletinul Uniunii Europene   Buletin/2007/10/   1.6.1
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 2822
  SUBIECT AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
  13-01-2009 Rezoluţie PE
  Responsabil primar DG Afaceri economice, financiare
  Responsabil Joaquin ALMUNIA
  Raportor Donata GOTTARDI
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C E/2010/46/   38
Raport   A6/2008/507/
Raport   TA/2009/13/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52009IP0013
  11-02-2009 Comunicare a Comisieicu privire la măsurile care vor fi luate

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început