PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Uczestnicy
Szczegóły
Wersja do druku
COM (2010) 119 2010/0074/COD
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie inicjatywy obywatelskiej
Obowiązujące ustawodawstwo wspólnotowe Dokument Celex   32011R0211

Komisja Europejska
Parlament Europejski
Rada
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Regionów
03-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-201001-201102-2011
^
31-03-2010
^
07-2010
^
09-2010
^
11-2010
^
16-02-2011
  Zdarzenia:

Przekazanie Radzie
  31-03-2010
Uzupełnienie
  31-03-2010
Debata w Radzie
  26-04-2010
Debata w Radzie
  14-12-2010

Działania instytucji:
OEIL

Obszary działalności:
Podstawa prawna:
Komisja Europejska :  TFUE/art 24 al 1  
Procedury:
Komisja Europejska : Procedura współdecyzji 
Rada Unii Europejskiej : Procedura współdecyzji 
Rodzaj sprawy:
Komisja Europejska : WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA 
Rada Unii Europejskiej : ROZPORZĄDZENIE 
  31-03-2010 Przyjęcie przez Komisję
  Tryb decyzji: Procedura ustna
  Przewodniczący Sekretariat Generalny
  Konsultowany nieobowiązkowo Komitet Ekonomiczno-Społeczny; Komitet Regionów; Europejski inspektor ochrony danych
  Przesłany w celu przyjęcia aktu Parlament Europejski; Rada Unii Europejskiej
  Odpowiedzialny José Manuel BARROSO; Maroš ŠEFČOVIČ
  Dokumenty: Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2011/121/   2
Dokument Komisji Wspólnot Europejskich   Dokument COM/2010/119/FINAL
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2010/8399/   Dokument Rady/2010/8399/
Notatka prasowa Komisji Wspólnot Europejskich   Notatki prasowe Komisji/2010/397/
  Procedury: Procedura współdecyzji
  Rodzaj sprawy: WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA
  Podstawa prawna:  TFUE/art 24 al 1  
  NUMER CELEX Dokument Celex   52010PC0119
  31-03-2010 Przekazanie Radzie
  31-03-2010 Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
  31-03-2010 Uzupełnienie
  Dokumenty: Dostęp do dokumentu Dokument SEC/2010/370/   Dokument SEC/2010/370/
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2010/8399/ADD 1   Dokument Rady/2010/8399/ADD 1
  NUMER CELEX Dokument Celex   52010SC0370
  21-04-2010 Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
  Dokumenty: Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2010/323/   1
  NUMER CELEX Dokument Celex   52010XX1130(01)
  26-04-2010 Debata w Radzie
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2010/89/
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 3010
  TEMAT SPRAWY OGÓLNE
  10-06-2010 Opinia Komitetu Regionów
  Tryb decyzji: Jednogłośnie
  Sprawozdawca MASINI
  Dokumenty: Dostęp do dokumentu Opinia Komitetu Regionów/2010/167/   Opinia Komitetu Regionów/2010/167/
Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2010/267/   57
  NUMER CELEX Dokument Celex   52010AR0167
  14-06-2010 Porozumienie osiągnięte w Radzie
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2010/174/
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 3022
  TEMAT SPRAWY OGÓLNE
  14-07-2010 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  Sprawozdawca Anne-Marie SIGMUND
  Dokumenty: Dokument Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wspólnot Europejskich   Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego/2010/993/
Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2011/44/   182
  NUMER CELEX Dokument Celex   52010AE0993
  14-12-2010 Debata w Radzie
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2010/348/
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 3060
  TEMAT SPRAWY OGÓLNE
  15-12-2010 Opinia Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu
  Decyzja : Zatwierdzono z poprawkami
  Prowadzący Maroš ŠEFČOVIČ
  Odpowiedzialny José Manuel BARROSO; Maroš ŠEFČOVIČ
  Sprawozdawca Zita GURMAI; Alain LAMASSOURE
  Dokumenty: Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy WE/2012/169/   220
Sprawozdanie   TA/2010/480/P7
  NUMER CELEX Dokument Celex   52010AP0480
  15-12-2010 Stanowisko Komisji w sprawie poprawek PE w pierwszym czytaniu
  Decyzja : Przyjęto wszystkie poprawki
  14-02-2011 Zatwierdzenie przez Radę w pierwszym czytaniu
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2011/19/
  Procedury: Procedura współdecyzji
  Rodzaj sprawy: ROZPORZĄDZENIE
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "A" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 3066
  TEMAT EDUKACJA, MŁODZIEŻ I KULTURA
  16-02-2011 Zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę
  Dokumenty: Dostęp do dokumentu Dokument PE i Rady (procedura wspóldecyzji)/2010/65/   Dokument PE i Rady (procedura wspóldecyzji)/2010/65/
Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy L/2012/94/   49
Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy L/2011/65/   1
  Procedury: Procedura współdecyzji
  Rodzaj sprawy: ROZPORZĄDZENIE
  NUMER CELEX Dokument Celex   32011R0211

PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Początek Początek