PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Uczestnicy
Szczegóły
Wersja do druku
COM (2010) 105 2010/0067/CNS
Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) wprowadzające w życie wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawej
Obowiązujące ustawodawstwo wspólnotowe Dokument Celex   32010R1259

Komisja Europejska
Parlament Europejski
Rada
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
03-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-2010
^
24-03-2010
^
06-2010
^
08-2010
^
09-2010
^
20-12-2010
  Zdarzenia:

Przekazanie Radzie
  26-03-2010
Sprostowanie
  30-03-2010
Debata w Radzie
  02-12-2010

Działania instytucji:
OEIL

Obszary działalności:
Podstawa prawna:
Komisja Europejska :  TFUE/art 81 par 3  
Procedury:
Komisja Europejska : Procedura konsultacji 
Rada Unii Europejskiej : Procedura konsultacji 
Rodzaj sprawy:
Komisja Europejska : WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA 
Rada Unii Europejskiej : ROZPORZĄDZENIE 
  24-03-2010 Przyjęcie przez Komisję
  Tryb decyzji: Procedura ustna
  Konsultowany obowiązkowo Parlament Europejski
  Przewodniczący Dyrekcja Generalna ds. Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
  Konsultowany nieobowiązkowo Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  Przesłany w celu przyjęcia aktu Rada Unii Europejskiej
  Odpowiedzialny Viviane REDING
  Dokumenty: Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2011/121/   2
Dokument Komisji Wspólnot Europejskich   Dokument COM/2010/105/FINAL
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2010/8176/   Dokument Rady/2010/8176/
Notatka prasowa Komisji Wspólnot Europejskich   Notatki prasowe Komisji/2010/347/
  Procedury: Procedura konsultacji
  Rodzaj sprawy: WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA
  Podstawa prawna:  TFUE/art 81 par 3  
  NUMER CELEX Dokument Celex   52010PC0105
  26-03-2010 Przekazanie Radzie
  26-03-2010 Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
  30-03-2010 Sprostowanie
  Dokumenty: Dokument Komisji Wspólnot Europejskich   Dokument COM/2010/105/FINAL/2
  03-06-2010 Porozumienie osiągnięte w Radzie
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2010/161/
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 3018
  TEMAT WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE
  14-07-2010 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  Sprawozdawca Daniel RETUREAU
  Dokumenty: Dokument Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wspólnot Europejskich   Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego/2010/975/
Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2011/44/   167
  NUMER CELEX Dokument Celex   52010AE0975
  02-12-2010 Debata w Radzie
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2010/322/
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 3051
  TEMAT WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE
  15-12-2010 Opinia Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu
  Decyzja : Zatwierdzono z poprawkami
  Sprawozdawca Tadeusz ZWIEFKA
  Odpowiedzialny Viviane REDING
  Dokumenty: Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy WE/2012/169/   205
Sprawozdanie   TA/2010/477/P7
  NUMER CELEX Dokument Celex   52010AP0477
  15-12-2010 Stanowisko Komisji w sprawie poprawek PE w pierwszym czytaniu
  Decyzja : Przyjęto wszystkie poprawki
  Uwagi: ZOBOWIĄZANIE WYPEŁNIONE
  20-12-2010 Oficjalne przyjęcie przez Radę
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2010/350/
Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy L/2010/343/   10
  Procedury: Procedura konsultacji
  Rodzaj sprawy: ROZPORZĄDZENIE
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "A" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 3061
  NUMER CELEX Dokument Celex   32010R1259
  TEMAT ŚRODOWISKO

PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Początek Początek