PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Uczestnicy
Szczegóły
Wersja do druku
COM (2009) 475
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Zwiększenie międzynarodowego finansowania na rzecz klimatu: europejski plan dotyczący porozumienia w Kopenhadze

Komisja Europejska
Rada
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
09-200910-200911-200912-200901-201002-201003-2010
^
10-09-2009
^
11-2009
^
12-2009
^
01-2010
^
16-03-2010
  Zdarzenia:

Przekazanie Radzie
  10-09-2009
Uzupełnienie
  10-09-2009
Konkluzje Rady
  21-10-2009
Konkluzje Rady
  16-03-2010
Obszary działalności:
Podstawa prawna:
Procedury:
Rodzaj sprawy:
Komisja Europejska : Komunikat 
  10-09-2009 Przyjęcie przez Komisję
  Tryb decyzji: Procedura ustna
  Przewodniczący Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
  Odbiorca Komitet Ekonomiczno-Społeczny; Komitet Regionów; Parlament Europejski; Rada Unii Europejskiej
  Odpowiedzialny Stavros DIMAS
  Dokumenty: Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2011/26/   24
Dokument Komisji Wspólnot Europejskich   Dokument COM/2009/475/FINAL
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2009/13183/   Dokument Rady/2009/13183/
  Rodzaj sprawy: Komunikat
  NUMER CELEX Dokument Celex   52009DC0475
  10-09-2009 Przekazanie Radzie
  10-09-2009 Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
  10-09-2009 Uzupełnienie
  Dokumenty: Dostęp do dokumentu Dokument SEC/2009/1172/   Dokument SEC/2009/1172/
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2009/13183/ADD 1   Dokument Rady/2009/13183/ADD 1
  NUMER CELEX Dokument Celex   52009SC1172
  21-10-2009 Konkluzje Rady
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2009/290/
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 2968
  TEMAT ŚRODOWISKO
  05-11-2009 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  Sprawozdawca Lavinia ANDREI
  Dokumenty: Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2010/128/   127
Dokument Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wspólnot Europejskich   Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego/2009/1708/
  NUMER CELEX Dokument Celex   52009AE1708
  16-03-2010 Konkluzje Rady
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2010/63/
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 3003
  TEMAT SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Początek Początek