PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Uczestnicy
Szczegóły
Wersja do druku
COM (2009) 201
KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO Wspieranie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania

Komisja Europejska
Parlament Europejski
Rada
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
04-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-2010
^
28-04-2009
^
07-2009
^
09-2009
^
11-2009
^
10-02-2010
  Zdarzenia:

Przekazanie Radzie
  28-04-2009
Debata w Radzie
  05-05-2009
Konkluzje Rady
  09-06-2009
Obszary działalności:
Podstawa prawna:
Procedury:
Rodzaj sprawy:
Komisja Europejska : Komunikat 
  28-04-2009 Przyjęcie przez Komisję
  Tryb decyzji: Procedura pisemna
  Odbiorca Komitet Ekonomiczno-Społeczny; Parlament Europejski; Rada Unii Europejskiej
  Przewodniczący Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej
  Odpowiedzialny László KOVÁCS
  Dokumenty: Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2010/296/   16
Notatka prasowa Komisji Wspólnot Europejskich   Notatki prasowe Komisji/2009/650/
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2009/9281/   Dokument Rady/2009/9281/
Dokument Komisji Wspólnot Europejskich   Dokument COM/2009/201/FINAL
  Rodzaj sprawy: Komunikat
  NUMER CELEX Dokument Celex   52009DC0201
  28-04-2009 Przekazanie Radzie
  28-04-2009 Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
  05-05-2009 Debata w Radzie
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2009/112/
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 2940
  TEMAT SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE
  09-06-2009 Konkluzje Rady
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2009/168/
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 2948
  TEMAT SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE
  17-12-2009 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  Sprawozdawca Umberto BURANI
  Dokumenty: Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2010/255/   61
Dokument Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wspólnot Europejskich   Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego/2009/1936/
  NUMER CELEX Dokument Celex   52009AE1936
  10-02-2010 Rezolucja Parlamentu Europejskiego
  Przewodniczący Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej
  Sprawozdawca Leonardo DOMENICI
  Odpowiedzialny Algirdas Gediminas ŠEMETA

PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Początek Początek