PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Uczestnicy
Szczegóły
Wersja do druku
COM (2006) 687 2006/0229/COD
Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012
Obowiązujące ustawodawstwo wspólnotowe Dokument Celex   32007D1578

Komisja Europejska
Parlament Europejski
Rada
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
11-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-2007
^
16-11-2006
^
03-2007
^
05-2007
^
08-2007
^
11-12-2007
  Zdarzenia:

Przekazanie Radzie
  16-11-2006

Działania instytucji:
OEIL

Obszary działalności:
Podstawa prawna:
Komisja Europejska :  Traité/CE/art 285  
Procedury:
Komisja Europejska : Procedura współdecyzji 
Rada Unii Europejskiej : Procedura współdecyzji 
Rodzaj sprawy:
Komisja Europejska : Wniosek dotyczący decyzji 
Rada Unii Europejskiej : Decyzja 
  16-11-2006 Przyjęcie przez Komisję
  Tryb decyzji: Procedura pisemna
  Przewodniczący Urząd Statystyczny
  Przesłany w celu przyjęcia aktu Parlament Europejski; Rada Unii Europejskiej
  Konsultowany nieobowiązkowo Komitet Ekonomiczno-Społeczny; Komitet Regionów
  Odpowiedzialny Joaquin ALMUNIA
  Dokumenty: Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2007/126/   5
Dokument Komisji Wspólnot Europejskich   Dokument COM/2006/687/FINAL
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2006/15536/   Dokument Rady/2006/15536/
Biuletyn Unii Europejskiej   Biuletyn/2006/11/   1.7.7
C6/2006/427/  C6/2006/427/  
  Procedury: Procedura współdecyzji
  Rodzaj sprawy: Wniosek dotyczący decyzji
  Podstawa prawna:  Traité/CE/art 285  
  NUMER CELEX Dokument Celex   52006PC0687
  16-11-2006 Przekazanie Radzie
  16-11-2006 Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
  30-05-2007 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  Tryb decyzji: Większość
  Sprawozdawca Sergio E. SANTILLÁN CABEZA
  Dokumenty: Dokument Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wspólnot Europejskich   Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego/2007/790/
Biuletyn Unii Europejskiej   Biuletyn/2007/5/   1.7.4
Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2007/175/   8
  NUMER CELEX Dokument Celex   52007AE0790
  12-07-2007 Opinia Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu
  Decyzja : Zatwierdzono z poprawkami
  Sprawozdawca Zsolt László BECSEY
  Odpowiedzialny Joaquin ALMUNIA
  Dokumenty: Biuletyn Unii Europejskiej   Biuletyn/2007/7/8   1.7.6
Sprawozdanie   A6/2007/240/
Sprawozdanie   TA/2007/341/
Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy WE/2008/175/   525
  NUMER CELEX Dokument Celex   52007AP0341
  12-07-2007 Stanowisko Komisji w sprawie poprawek PE w pierwszym czytaniu
  Decyzja : Przyjęto wszystkie poprawki
  29-11-2007 Zatwierdzenie przez Radę w pierwszym czytaniu
  Dokumenty: Notatka prasowa Rady Unii Europejskiej   Notatka prasowa Rady/2007/274/
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2007/15756/   Dokument Rady/2007/15756/
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2007/16270/ADD 1   Dokument Rady/2007/16270/ADD 1
Biuletyn Unii Europejskiej   Biuletyn/2007/11/   1.7.5
  Procedury: Procedura współdecyzji
  Rodzaj sprawy: Decyzja
  PORZĄDEK OBRAD RADY PUNKT "A" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
  POSIEDZENIE RADY 2835
  TEMAT TRANSPORT, TELEKOMUNIKACJA I ENERGIA
  11-12-2007 Zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę
  Dokumenty: Biuletyn Unii Europejskiej   Biuletyn/2007/12/   1.7.5
Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy L/2007/344/   15
Dostęp do dokumentu Dokument PE i Rady (procedura wspóldecyzji)/2007/3654/   Dokument PE i Rady (procedura wspóldecyzji)/2007/3654/
  Procedury: Procedura współdecyzji
  Rodzaj sprawy: Decyzja
  NUMER CELEX Dokument Celex   32007D1578

PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Początek Początek