PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Uczestnicy
Szczegóły
Wersja do druku
COM (2006) 583
KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Uruchamianie publicznych i prywatnych środków finansowych w celu zapewnienia powszechnego dostępu do przyjaznych środowisku, bezpiecznych usług energetycznych po przystępnych cenach: Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej

Komisja Europejska
Parlament Europejski
10-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-200701-200802-200803-2008
^
06-10-2006
^
03-2007
^
06-2007
^
10-2007
^
13-03-2008
  Zdarzenia:

Przekazanie Radzie
  06-10-2006
Uzupełnienie
  06-10-2006
Uzupełnienie
  06-10-2006
Obszary działalności:
Podstawa prawna:
Procedury:
Rodzaj sprawy:
Komisja Europejska : Komunikat 
  06-10-2006 Przyjęcie przez Komisję
  Tryb decyzji: Procedura pisemna
  Przewodniczący Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
  Odbiorca Parlament Europejski; Rada Unii Europejskiej
  Odpowiedzialny Stavros DIMAS
  Dokumenty: Dokument Komisji Wspólnot Europejskich   Dokument COM/2006/583/FINAL
Notatka prasowa Komisji Wspólnot Europejskich   Notatki prasowe Komisji/2006/1329/
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2006/13809/   Dokument Rady/2006/13809/
Biuletyn Unii Europejskiej   Biuletyn/2006/10/   1.23.4
  Rodzaj sprawy: Komunikat
  NUMER CELEX Dokument Celex   52006DC0583
  06-10-2006 Przekazanie Radzie
  06-10-2006 Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
  06-10-2006 Uzupełnienie
  Dokumenty: Dostęp do dokumentu Dokument SEC/2006/1225/   Dokument SEC/2006/1225/
  NUMER CELEX Dokument Celex   52006SC1225
  06-10-2006 Uzupełnienie
  Dokumenty: Dostęp do dokumentu Dokument SEC/2006/1224/   Dokument SEC/2006/1224/
  NUMER CELEX Dokument Celex   52006SC1224
  13-03-2008 Rezolucja Parlamentu Europejskiego
  Przewodniczący Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
  Odpowiedzialny Stavros DIMAS
  Sprawozdawca Claude TURMES
  Dokumenty: Sprawozdanie   A6/2008/6/
Sprawozdanie   TA/2008/96/
Biuletyn Unii Europejskiej   Biuletyn/2008/3/   1.25.2
  09-04-2008 Komunikat Komisji w sprawie podjętych działań następczych

PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Początek Początek