PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Uczestnicy
Szczegóły
Wersja do druku
COM (2005) 514
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Zwalczanie handlu ludźmi – zintegrowane podejście oraz wnioski dotyczące planu działania

Komisja Europejska
Parlament Europejski
10-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-2006
^
18-10-2005
^
02-2006
^
05-2006
^
07-2006
^
16-11-2006
  Zdarzenia:

Przekazanie Radzie
  18-10-2005
Obszary działalności:
Podstawa prawna:
Procedury:
Rodzaj sprawy:
Komisja Europejska : Komunikat 
  18-10-2005 Przyjęcie przez Komisję
  Tryb decyzji: Procedura pisemna
  Przewodniczący Dyrekcja Generalna ds. Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
  Odbiorca Parlament Europejski; Rada Unii Europejskiej
  Odpowiedzialny Franco FRATTINI
  Dokumenty: Dokument Komisji Wspólnot Europejskich   Dokument COM/2005/514/FINAL
Dostęp do dokumentu Dokument Rady/2005/13590/   Dokument Rady/2005/13590/
Notatka prasowa Komisji Wspólnot Europejskich   Notatki prasowe Komisji/2005/1298/
Biuletyn Unii Europejskiej   Biuletyn/2005/10/   1.4.6
Dziennik Urzędowy   Dziennik Urzędowy C/2006/49/   23
  Rodzaj sprawy: Komunikat
  NUMER CELEX Dokument Celex   52005DC0514
  18-10-2005 Przekazanie Radzie
  18-10-2005 Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
  16-11-2006 Rezolucja Parlamentu Europejskiego
  Sprawozdawca Edit BAUER
  Dokumenty: Sprawozdanie   A6/2006/368/
Sprawozdanie   TA/2006/498/

PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Początek Początek