PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2011) 630 2011/0286/COD
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat de toepassing van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers voor 2013 betreft
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32012R0671

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
10-201111-201112-201101-201202-201203-201204-201205-201206-201207-2012
^
12-10-2011
^
01-2012
^
02-2012
^
04-2012
^
11-07-2012
  Gebeurtenissen:

Aanvulling
  12-10-2011
Aanvulling
  12-10-2011
Toezending aan Raad
  16-10-2011
Toezending aan EP
  16-10-2011
Advies EESC
  25-04-2012
Corrigendum
  07-05-2012

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Rechtsgrondslag:
Commissie :  TFUE/art 43 par 2  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Raad : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een verordening 
Raad : Verordening 
  12-10-2011 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Verantwoordelijk DG Landbouw en plattelandsontwikkeling
  Facultatieve raadpleging Comité van de regio's
  Verplichte raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Ontvanger Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
  Verantwoordelijk Dacian CIOLOŞ
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2011/630/FINAL
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2011/1181/
Publicatieblad   PB C/2012/37/   16
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een verordening
  Rechtsgrondslag:  TFUE/art 43 par 2  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52011PC0630
  12-10-2011 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/2011/1154/FINAL   SEC/2011/1154/FINAL
  CELEX-NUMMER Document Celex   52011SC1154
  12-10-2011 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/2011/1153/FINAL   SEC/2011/1153/FINAL
  CELEX-NUMMER Document Celex   52011SC1153
  16-10-2011 Toezending aan Raad
  16-10-2011 Toezending aan EP
  20-10-2011 Beraadslag+G1081ingen in de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2011/370/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 3120
  ONDERWERP LANDBOUW/VISSERIJ
  14-12-2011 Advies van Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2012/35/   1
  CELEX-NUMMER Document Celex   52012XX0209(01)
  25-04-2012 Advies EESC
  Procedure: Meerderheid
  Rapporteur Dilyana SLAVOVA
  Documenten: Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2012/1050/
Publicatieblad   PB C/2012/191/   116
  CELEX-NUMMER Document Celex   52012AE1050
  04-05-2012 Advies Comité van de regio's
  Procedure: Meerderheid
  Rapporteur SOUCHON
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CvdR/2012/65/   CvdR/2012/65/
Publicatieblad   PB C/2012/225/   174
  CELEX-NUMMER Document Celex   52012AR0065
  07-05-2012 Corrigendum
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2011/630/FINAL/2
  18-06-2012 Beraadslag+G1081ingen in de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2012/261/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 3176
  ONDERWERP LANDBOUW/VISSERIJ
  04-07-2012 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Verantwoordelijk Dacian CIOLOŞ
  Overname Dacian CIOLOŞ
  Rapporteur Luis Manuel CAPOULAS SANTOS
  Documenten: Rapport   TA/2012/288/P7
  04-07-2012 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Toezegging
  Opmerkingen: Toezegging nagekomen
  10-07-2012 Goedkeuring v/d Raad in 1ste lezing
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2012/317/
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Verordening
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 3181
  ONDERWERP ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
  11-07-2012 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Publicatieblad   PB L/2012/204/   11
Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/2012/33/   PE-CONS/2012/33/
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Verordening
  CELEX-NUMMER Document Celex   32012R0671

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin