PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2008) 809 2008/0240/COD
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32011L0065

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
12-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-201001-201102-201103-201104-201105-201106-2011
^
03-12-2008
^
09-2009
^
03-2010
^
09-2010
^
08-06-2011
  Gebeurtenissen:

Aanvulling
  03-12-2008
Aanvulling
  03-12-2008
Toezending aan Raad
  05-12-2008
Toezending aan EP
  05-12-2008
Advies EESC
  10-06-2009
N.C.
  01-12-2009

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 95   ;  TFUE/art 114  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een richtlijn 
Raad : Richtlijn 
  03-12-2008 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Verplichte raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité
  Facultatieve raadpleging Comité van de regio's
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Verantwoordelijk DG Milieu
  Verantwoordelijk Stavros DIMAS
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2010/296/   1
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2008/809/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/2008/17333/   CS/2008/17333/
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2008/1878/
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een richtlijn
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 95   ;  TFUE/art 114  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52008PC0809
  03-12-2008 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/2008/2930/   SEC/2008/2930/
Klik hier om het document te bekijken CS/2008/17333/ADD 1   CS/2008/17333/ADD 1
  CELEX-NUMMER Document Celex   52008SC2930
  03-12-2008 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/2008/2931/   SEC/2008/2931/
Klik hier om het document te bekijken CS/2008/17333/ADD 2   CS/2008/17333/ADD 2
  CELEX-NUMMER Document Celex   52008SC2931
  05-12-2008 Toezending aan Raad
  05-12-2008 Toezending aan EP
  10-06-2009 Advies EESC
  Rapporteur Daniel RETUREAU
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2009/306/   36
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2009/1032/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52009AE1032
  21-10-2009 Beraadslag+G1081ingen in de Raad
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2009/14777/   CS/2009/14777/
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2009/290/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2968
  ONDERWERP MILIEU
  01-12-2009 N.C.
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2009/665/FINAL
  04-12-2009 Advies Comité van de regio's
  Rapporteur Jerzy ZAJAKAŁA
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2010/141/   55
Klik hier om het document te bekijken CvdR/2009/217/   CvdR/2009/217/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52009AR0217
  11-06-2010 Beraadslag+G1081ingen in de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2010/170/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 3021
  ONDERWERP MILIEU
  24-11-2010 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Verantwoordelijk Janez POTOCNIK
  Overname MARIA DAMANAKI
  Rapporteur Jill EVANS
  Documenten: Publicatieblad   PB C E/2012/99/   207
Rapport   TA/2010/431/P7
  CELEX-NUMMER Document Celex   52010AP0431
  24-11-2010 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Toezegging
  27-05-2011 Goedkeuring v/d Raad in 1ste lezing
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2011/145/
  Soort dossier: Richtlijn
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 3093
  ONDERWERP VERVOER, TELECOMMUNICATIE EN ENERGIE
  08-06-2011 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Publicatieblad   PB L/2011/174/   88
Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/2010/62/   PE-CONS/2010/62/
Publicatieblad   PB L/2012/209/   18
Publicatieblad   PB L/2014/44/   55
  Soort dossier: Richtlijn
  CELEX-NUMMER Document Celex   32011L0065

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin