PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2007) 315 2007/0118/CNS
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING CLEAN SKY
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32008R0071

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
06-200707-200708-200709-200710-200711-200712-2007
^
13-06-2007
^
08-2007
^
09-2007
^
10-2007
^
20-12-2007
  Gebeurtenissen:

Aanvulling
  13-06-2007
Aanvulling
  13-06-2007
Aanvulling
  13-06-2007
Toezending aan Raad
  14-06-2007
Toezending aan EP
  14-06-2007
Advies EESC
  25-10-2007
Advies EP enige lezing
  11-12-2007

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 171, 172  
Procedure:
Commissie : Raadplegingsprocedure 
Raad : Raadplegingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een verordening 
Raad : Verordening 
  13-06-2007 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Verantwoordelijk DG Onderzoek
  Verplichte raadpleging Economisch en Sociaal Comité; Europees Parlement
  Ontvanger voor aanneming Raad
  Verantwoordelijk Janez POTOCNIK
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2007/10148/   CS/2007/10148/
Publicatieblad   PB C/2007/191/   7
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2007/315/FINAL
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een verordening
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 171, 172  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007PC0315
  13-06-2007 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2007/10148/ADD 1   CS/2007/10148/ADD 1
Klik hier om het document te bekijken SEC/2007/778/   SEC/2007/778/
  13-06-2007 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2007/10148/ADD 3   CS/2007/10148/ADD 3
Klik hier om het document te bekijken SEC/2007/774/   SEC/2007/774/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007SC0774
  13-06-2007 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2007/10148/ADD 2   CS/2007/10148/ADD 2
Klik hier om het document te bekijken SEC/2007/773/   SEC/2007/773/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007SC0773
  14-06-2007 Toezending aan Raad
  14-06-2007 Toezending aan EP
  28-09-2007 Beraadslag+G1081ingen in de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2007/207/
Klik hier om het document te bekijken CS/2007/13362/   CS/2007/13362/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2820
  ONDERWERP CONCURRENTIEVERMOGEN
  25-10-2007 Advies EESC
  Rapporteur Gérard DANTIN
  Documenten: Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2007/1443/
Publicatieblad   PB C/2008/44/   19
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007AE1443
  23-11-2007 Beraadslag+G1081ingen in de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2007/259/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2832
  ONDERWERP CONCURRENTIEVERMOGEN
  11-12-2007 Advies EP enige lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Lena EK
  Verantwoordelijk Janez POTOCNIK
  Documenten: Rapport   TA/2007/591/
Rapport   A6/2007/483/
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2007/1896/
Publicatieblad   PB C E/2008/323/   109
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/12/   1.13.5
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007AP0591
  11-12-2007 Standpunt Commissie inzake amend. EP in enige lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  20-12-2007 Formele aanneming door Raad
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2007/16200/   CS/2007/16200/
Klik hier om het document te bekijken CS/2007/15970/   CS/2007/15970/
Klik hier om het document te bekijken CS/2008/5207/ADD 1   CS/2008/5207/ADD 1
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/12/   1.13.5
Publicatieblad   PB L/2008/30/   1
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Verordening
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2842
  CELEX-NUMMER Document Celex   32008R0071
  ONDERWERP MILIEU

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin