PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2006) 202 2006/0076/COD
Voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis-2013)
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32007D1482

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
05-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-2007
^
17-05-2006
^
11-2006
^
02-2007
^
06-2007
^
11-12-2007
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  17-05-2006
Toezending aan EP
  17-05-2006
Aanvulling
  17-05-2006
Advies EESC
  17-01-2007

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 95  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Raad : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een beschikking/besluit 
Raad : Beschikking/besluit 
  17-05-2006 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Schriftelijke procedure
  Verplichte raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Ontvanger Comité van de regio's
  Verantwoordelijk DG Belastingen en douane-unie
  Verantwoordelijk László KOVÁCS
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2006/9500/   CS/2006/9500/
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2006/202/FINAL
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/5/   1.10.6
Publicatieblad   PB C/2006/176/   29
C6/2006/159/  C6/2006/159/  
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een beschikking/besluit
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 95  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52006PC0202
  17-05-2006 Toezending aan Raad
  17-05-2006 Toezending aan EP
  17-05-2006 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2006/9500/ADD 1   CS/2006/9500/ADD 1
Klik hier om het document te bekijken SEC/2006/566/   SEC/2006/566/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52006SC0566
  17-01-2007 Advies EESC
  Rapporteur Umberto BURANI
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/1/2   1.10.9
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2007/83/
Publicatieblad   PB C/2007/93/   1
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007AE0083
  20-06-2007 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Hans-Peter MARTIN
  Verantwoordelijk László KOVÁCS
  Documenten: Rapport   A6/2007/117/
Rapport   TA/2007/268/
Publicatieblad   PB C E/2008/146/   215
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007AP0268
  20-06-2007 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Toezegging
  22-11-2007 Goedkeuring v/d Raad in 1ste lezing
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2007/15392/   CS/2007/15392/
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2007/1748/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/11/   1.10.10
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2832
  ONDERWERP CONCURRENTIEVERMOGEN
  11-12-2007 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/2007/3633/   PE-CONS/2007/3633/
Publicatieblad   PB L/2007/330/   1
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/12/   1.10.11
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  CELEX-NUMMER Document Celex   32007D1482

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin