PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2006) 92
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S Een routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
03-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-2007
^
01-03-2006
^
06-2006
^
09-2006
^
11-2006
^
13-03-2007
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  02-03-2006
Toezending aan EP
  02-03-2006
Aanvulling
  02-03-2006
Conclusies van de Raad
  02-06-2006
Advies EESC
  13-09-2006
Resolutie EP
  16-11-2006
Resolutie EP
  01-02-2007
Resolutie EP
  13-03-2007
Gebieden:
Rechtsgrondslag:
Procedure:
Soort dossier:
Commissie : Mededeling 
  01-03-2006 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Ontvanger Comité van de regio's; Europees Economisch en Sociaal Comité; Europees Parlement; Raad
  Verantwoordelijk DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Verantwoordelijk Vladimir SPIDLA
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2006/104/   19
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2006/92/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/2006/7034/   CS/2006/7034/
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2006/263/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/3/   1.9.2
  Soort dossier: Mededeling
  CELEX-NUMMER Document Celex   52006DC0092
  02-03-2006 Toezending aan Raad
  02-03-2006 Toezending aan EP
  02-03-2006 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/2006/275/   SEC/2006/275/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/3/   I.12
  CELEX-NUMMER Document Celex   52006SC0275
  02-06-2006 Conclusies van de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2006/148/
Publicatieblad   PB C/2006/146/   4
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/6/   1.24.7
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2733
  CELEX-NUMMER Document Celex   52006XG0622(02)
  ONDERWERP WERKGELEGENHEID, SOCIAAL BELEID, VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMENTENZAKEN
  13-09-2006 Advies EESC
  Procedure: Meerderheid
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2006/318/   173
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/9/   1.9.1
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2006/1174/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52006AE1174
  16-11-2006 Resolutie EP
  Rapporteur Ana Maria GOMES
  Documenten: Rapport   A6/2006/362/
Rapport   TA/2006/497/
  06-12-2006 Advies Comité van de regio's
  Rapporteur Claudette ABELA BALDACCHINO
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/12/   1.9.3
Publicatieblad   PB C/2007/57/   29
Klik hier om het document te bekijken CvdR/2006/138/   CvdR/2006/138/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52006AR0138
  01-02-2007 Resolutie EP
  Verantwoordelijk DG Onderwijs en cultuur
  Verantwoordelijk Ján FIGEL'
  Rapporteur Věra FLASAROVÁ
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/1/2   1.9.2
Publicatieblad   PB C E/2007/250/   102
Rapport   A6/2006/416/
Rapport   TA/2007/21/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007IP0021
  13-03-2007 Resolutie EP
  Verantwoordelijk DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Verantwoordelijk Vladimir SPIDLA
  Rapporteur Amalia SARTORI
  Documenten: Rapport   A6/2007/33/
Rapport   TA/2007/63/
Publicatieblad   PB C E/2007/301/   56
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/3/   1.9.1
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007IP0063

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin