PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2005) 646 2005/0260/COD
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 89/552/EEG VAN DE RAAD betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32007L0065

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
12-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-2007
^
15-12-2005
^
07-2006
^
12-2006
^
05-2007
^
11-12-2007
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  15-12-2005
Toezending aan EP
  15-12-2005
Aanvulling
  15-12-2005
Aanvulling
  15-12-2005
Advies EESC
  13-09-2006
Corrigendum
  07-11-2007
Advies EP in 2de lezing
  29-11-2007

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 47 par 2, 55  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een richtlijn 
  15-12-2005 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Verantwoordelijk DG Informatiemaatschappij en media
  Facultatieve raadpleging Comité van de regio's; Europees Economisch en Sociaal Comité
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Verantwoordelijk Viviane REDING
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2005/12/   1.3.103
C6/2005/443/  C6/2005/443/  
Publicatieblad   PB C/2006/49/   37
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2005/646/FINAL
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een richtlijn
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 47 par 2, 55  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52005PC0646
  15-12-2005 Toezending aan Raad
  15-12-2005 Toezending aan EP
  15-12-2005 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/2005/1626/   SEC/2005/1626/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52005SC1626
  15-12-2005 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/2005/1625/   SEC/2005/1625/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52005SC1625
  18-05-2006 Beraadslag+G1081ingen in de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2006/131/
Klik hier om het document te bekijken CS/2006/9547/   CS/2006/9547/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2729
  ONDERWERP ONDERWIJS/WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN
  13-09-2006 Advies EESC
  Rapporteur Bernardo HERNANDEZ BATALLER
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2006/318/   202
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/9/   1.14.4
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2006/1178/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52006AE1178
  11-10-2006 Advies Comité van de regio's
  Rapporteur Karl-Heinz LAMBERTZ
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/10/   1.14.2
Publicatieblad   PB C/2007/51/   7
Klik hier om het document te bekijken CvdR/2006/106/   CvdR/2006/106/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52006AR0106
  13-11-2006 Beraadslag+G1081ingen in de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2006/309/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2762
  ONDERWERP CULTUUR / AUDIOVISUELE SECTOR
  13-12-2006 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Ruth HIERONYMI
  Overname Viviane REDING
  Verantwoordelijk Viviane REDING
  Documenten: Rapport   A6/2006/399/
Rapport   TA/2006/559/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/12/   1.14.4
  13-12-2006 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  29-03-2007 Aanneming door Comm. van gewijzigd voorstel
  Procedure: Machtigingsprocedure
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2007/170/FINAL
Publicatieblad   PB C/2007/181/   12
Klik hier om het document te bekijken CS/2007/7944/   CS/2007/7944/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007PC0170
  29-03-2007 Toezending aan Raad van gewijzigd voorstel
  29-03-2007 Toezending aan EP v. gewijzigd voorstel
  24-05-2007 Politiek akkoord over gemeensch. standpunt
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2007/9976/   CS/2007/9976/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/5/   1.14.1
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2007/706/
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2007/114/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2802
  ONDERWERP ONDERWIJS/WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN
  15-10-2007 Vaststelling gemeensch. standpunt
  Documenten: Publicatieblad   PB C E/2007/307/   1
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2007/236/
Klik hier om het document te bekijken CS/2007/13708/   CS/2007/13708/
Klik hier om het document te bekijken CS/2007/10076/   CS/2007/10076/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/10/   1.14.3
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2823
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007AG0018
  ONDERWERP ALGEMENE ZAKEN
  18-10-2007 Aanneming door Commissie v. verklaring gemeensch. standpunt
  Procedure: Schriftelijke procedure
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2007/639/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/2007/14134/   CS/2007/14134/
Publicatieblad   PB C/2008/196/   4
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007PC0639
  18-10-2007 Toezend. aan Raad v. verklaring gemeensch. standpunt
  18-10-2007 Toezend. aan EP v. verklaring gem. standpunt
  25-10-2007 Ontvangst door EP van gemeensch. standpunt
  07-11-2007 Corrigendum
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2007/639/FINAL/2
  29-11-2007 Advies EP in 2de lezing
  Besluit : Goedkeuring zonder wijziging
  Rapporteur Ruth HIERONYMI
  Overname Viviane REDING
  Verantwoordelijk Viviane REDING
  Documenten: Rapport   A6/2007/442/
Rapport   TA/2007/555/
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2007/1809/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/11/   1.14.9
Publicatieblad   PB C E/2008/297/   131
  CELEX-NUMMER Document Celex   52007AP0555
  11-12-2007 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Publicatieblad   PB L/2007/332/   27
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2007/12/   1.14.2
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Richtlijn
  CELEX-NUMMER Document Celex   32007L0065

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin