PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2004) 650 2004/0237/COD
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, en Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32006L0052

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
10-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-2006
^
11-10-2004
^
04-2005
^
08-2005
^
12-2005
^
05-07-2006
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  11-10-2004
Toezending aan EP
  11-10-2004
Advies EESC
  06-04-2005

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Consumentenbelangen 
Industriebeleid 
Bescherming van de gezondheid 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 95  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Raad : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een richtlijn 
Raad : Richtlijn 
  11-10-2004 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Schriftelijke procedure
  Verantwoordelijk DG Gezondheid en consumentenbescherming
  Verplichte raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Verantwoordelijk David BYRNE
  Documenten: Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2004/1201/
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2004/650/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/13489/   CS/2004/13489/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/10/   1.4.56
C6/2004/139/  C6/2004/139/  
Publicatieblad   PB C/2005/24/   9
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een richtlijn
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 95  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52004PC0650
  11-10-2004 Toezending aan Raad
  11-10-2004 Toezending aan EP
  06-04-2005 Advies EESC
  Rapporteur Ann DAVISON
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2005/255/   59
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2005/384/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2005/4/   1.4.68
  CELEX-NUMMER Document Celex   52005AE0384
  26-10-2005 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Mojca DRČAR MURKO
  Overname Markos KYPRIANOU
  Verantwoordelijk Markos KYPRIANOU
  Documenten: Rapport   TA/2005/404/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2005/10/   1.4.68
Rapport   A6/2005/191/
Publicatieblad   PB C E/2006/272/   416
  CELEX-NUMMER Document Celex   52005AP0404
  26-10-2005 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Toezegging
  02-06-2006 Goedkeuring v/d Raad in 1ste lezing
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2006/148/
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2006/724/
Klik hier om het document te bekijken CS/2006/10145/ADD 1   CS/2006/10145/ADD 1
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/6/   1.24.1
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Richtlijn
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2733
  ONDERWERP WERKGELEGENHEID, SOCIAAL BELEID, VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMENTENZAKEN
  05-07-2006 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Publicatieblad   PB L/2006/204/   10
Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/2005/3663/   PE-CONS/2005/3663/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/7/8   1.24.5
Publicatieblad   PB L/2007/78/   32
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Richtlijn
  CELEX-NUMMER Document Celex   32006L0052

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin