PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2004) 478 2004/0157/COD
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van het tweede Marco Polo-programma voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoersysteem te verbeteren ("Marco Polo II")
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32006R1692

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
07-200408-200409-200410-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-2006
^
14-07-2004
^
03-2005
^
09-2005
^
02-2006
^
24-10-2006
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  15-07-2004
Toezending aan EP
  15-07-2004
Advies EESC
  09-03-2005

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Vervoerbeleid 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/ art 71 par 1, art 80 par 2  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Raad : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een verordening 
Raad : Verordening 
  14-07-2004 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Verantwoordelijk DG Energie en vervoer
  Verplichte raadpleging Comité van de regio's; Europees Economisch en Sociaal Comité
  Verantwoordelijk Loyola DE PALACIO
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2004/11816/   CS/2004/11816/
C6/2004/88/  C6/2004/88/  
Publicatieblad   PB C/2005/64/   4
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2004/478/FINAL
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/7/8   1.3.43
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een verordening
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/ art 71 par 1, art 80 par 2  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52004PC0478
  15-07-2004 Toezending aan Raad
  15-07-2004 Toezending aan EP
  09-03-2005 Advies EESC
  Rapporteur Philippe LEVAUX
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2005/234/   19
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2005/247/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2005/3/   1.4.29
  CELEX-NUMMER Document Celex   52005AE0247
  21-04-2005 Beraadslag+G1081ingen in de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2005/84/
Klik hier om het document te bekijken CS/2005/8363/   CS/2005/8363/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2654
  ONDERWERP VERVOER, TELECOMMUNICATIE EN ENERGIE
  17-05-2006 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Verantwoordelijk Jacques BARROT
  Overname Jacques BARROT
  Rapporteur Reinhard RACK
  Documenten: Rapport   TA/2006/211/
Rapport   A6/2005/408/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/5/   1.22.9
  17-05-2006 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Toezegging
  12-10-2006 Goedkeuring v/d Raad in 1ste lezing
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2006/13887/ADD 1   CS/2006/13887/ADD 1
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2006/10/   1.22.15
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2006/268/
Klik hier om het document te bekijken CS/2006/13613/   CS/2006/13613/
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Verordening
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2754
  ONDERWERP VERVOER, TELECOMMUNICATIE EN ENERGIE
  24-10-2006 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Publicatieblad   PB L/2007/65/   12
Publicatieblad   PB L/2006/328/   1
Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/2006/3620/   PE-CONS/2006/3620/
  CELEX-NUMMER Document Celex   32006R1692

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin