PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2004) 102 2004/0032/CNS
Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32004D0904

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
02-200403-200404-200405-200406-200407-200408-200409-200410-200411-200412-2004
^
12-02-2004
^
05-2004
^
07-2004
^
09-2004
^
02-12-2004
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  12-02-2004
Toezending aan EP
  12-02-2004
Aanvulling
  12-02-2004
Advies EP enige lezing
  20-04-2004
Advies EESC
  02-06-2004

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Justitie en binnenlandse zaken 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 63 par 2  
Procedure:
Commissie : Raadplegingsprocedure 
Raad : Raadplegingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een beschikking/besluit 
Raad : Beschikking/besluit 
  12-02-2004 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Schriftelijke procedure
  Verantwoordelijk DG Justitie en binnenlandse zaken
  Verplichte raadpleging Europees Parlement
  Ontvanger voor aanneming Raad
  Verantwoordelijk Antonio VITORINO
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2004/98/   39
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2004/102/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/6356/   CS/2004/6356/
C5/2004/96/  C5/2004/96/  
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/1/2   1.4.13
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een beschikking/besluit
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 63 par 2  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52004PC0102
  12-02-2004 Toezending aan Raad
  12-02-2004 Toezending aan EP
  12-02-2004 Aanvulling
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/2004/161/   SEC/2004/161/
  20-04-2004 Advies EP enige lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Gérard M.J. DEPREZ
  Overname Antonio VITORINO
  Verantwoordelijk Antonio VITORINO
  Documenten: Rapport   A5/2004/267/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/4/   1.4.15
Publicatieblad   PB C E/2004/104/   395
  CELEX-NUMMER Document Celex   52004AP0307
  20-04-2004 Standpunt Commissie inzake amend. EP in enige lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  02-06-2004 Advies EESC
  Rapporteur Giacomina CASSINA
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/6/   1.4.6
Publicatieblad   PB C/2004/241/   27
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2004/850/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52004AE0850
  08-06-2004 Politiek akkoord v/d Raad
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/6/   1.4.6
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2004/173/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2588
  ONDERWERP JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
  17-06-2004 Advies Comité van de regio's
  Procedure: Meerderheid
  Rapporteur Gustav SKUTHÄLLA
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/6/   1.4.6
Publicatieblad   PB C/2004/318/   30
Klik hier om het document te bekijken CvdR/2004/80/   CvdR/2004/80/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52004AR0080
  02-12-2004 Formele aanneming door Raad
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/12/   1.4.12
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2004/332/
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/15393/   CS/2004/15393/
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/13086/   CS/2004/13086/
Publicatieblad   PB L/2004/381/   52
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2626
  CELEX-NUMMER Document Celex   32004D0904
  ONDERWERP JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin