PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2003) 687 2003/0273/CNS
Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a European Agency for the Management of Operational Co-operation at the External Borders
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32004R2007

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
11-200312-200301-200402-200403-200404-200405-200406-200407-200408-200409-200410-2004
^
11-11-2003
^
02-2004
^
05-2004
^
07-2004
^
25-10-2004
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  12-11-2003
Toezending aan EP
  12-11-2003
Conclusies van de Raad
  27-11-2003
Advies EESC
  29-01-2004
Advies EP enige lezing
  09-03-2004

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Justitie en binnenlandse zaken 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 66   Raad :  Traité/CE/art 62 par 2, art 66  
Procedure:
Commissie : Raadplegingsprocedure 
Raad : Raadplegingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een verordening 
Raad : Verordening 
  11-11-2003 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Verantwoordelijk DG Justitie en binnenlandse zaken
  Facultatieve raadpleging Comité van de regio's; Europees Economisch en Sociaal Comité
  Verplichte raadpleging Europees Parlement
  Ontvanger voor aanneming Raad
  Verantwoordelijk Antonio VITORINO
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2003/11/   1.4.3
Publicatieblad   PB C/2004/96/   27
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2003/687/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/2003/14766/   CS/2003/14766/
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2003/1519/
C5/2003/613/  C5/2003/613/  
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een verordening
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 66  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52003PC0687
  12-11-2003 Toezending aan Raad
  12-11-2003 Toezending aan EP
  27-11-2003 Conclusies van de Raad
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2003/11/   1.4.4
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2003/334/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2548
  ONDERWERP JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
  29-01-2004 Advies EESC
  Procedure: Meerderheid
  Rapporteur Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/1/2   1.4.3
Publicatieblad   PB C/2004/108/   97
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2004/108/
  CELEX-NUMMER Document Celex   52004AE0108
  09-03-2004 Advies EP enige lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Overname Antonio VITORINO
  Verantwoordelijk Antonio VITORINO
  Rapporteur Christian VON BÖTTICHER
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/3/   1.4.4
Rapport   A5/2004/93/
  09-03-2004 Standpunt Commissie inzake amend. EP in enige lezing
  Besluit : Afwijzing
  25-10-2004 Formele aanneming door Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2004/302/
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/13815/   CS/2004/13815/
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/10827/   CS/2004/10827/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/10/   1.4.3
Publicatieblad   PB L/2004/349/   1
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/13899/   CS/2004/13899/
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Verordening
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 62 par 2, art 66  
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2613
  CELEX-NUMMER Document Celex   32004R2007
  ONDERWERP JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
  Opmerkingen: Wijzig. rechtsgrondslag door Raad

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin