PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2003) 191 2003/0067/COD
Voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus - Ontwikkeling, distributie en promotie)
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32004D0846

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
04-200305-200306-200307-200308-200309-200310-200311-200312-200301-200402-200403-200404-2004
^
16-04-2003
^
08-2003
^
10-2003
^
01-2004
^
29-04-2004
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  16-04-2003
Toezending aan EP
  16-04-2003
Advies EESC
  24-09-2003

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Cultuur 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 157 par 3  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Raad : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een beschikking/besluit 
Raad : Beschikking/besluit 
  16-04-2003 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Schriftelijke procedure
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Verantwoordelijk DG Onderwijs en cultuur
  Verplichte raadpleging Comité van de regio's; Europees Economisch en Sociaal Comité
  Verantwoordelijk Viviane REDING
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2003/191/FINAL
C5/2003/177/  C5/2003/177/  
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2003/4/   1.4.20
Klik hier om het document te bekijken CS/2003/8647/   CS/2003/8647/
Publicatieblad   PB C/2004/76/   12
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een beschikking/besluit
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 157 par 3  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52003PC0191
  16-04-2003 Toezending aan Raad
  16-04-2003 Toezending aan EP
  24-09-2003 Advies EESC
  Procedure: Meerderheid
  Rapporteur Paolo BRAGHIN
  Documenten: Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2003/1163/
Publicatieblad   PB C/2004/10/   8
  CELEX-NUMMER Document Celex   52003AE1163
  09-10-2003 Advies Comité van de regio's
  Procedure: Meerderheid
  Rapporteur Susie KEMP
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2004/23/   24
Klik hier om het document te bekijken CvdR/2003/166/   CvdR/2003/166/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2003/10/   1.4.22
  CELEX-NUMMER Document Celex   52003AR0166(01)
  12-02-2004 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Valter VELTRONI
  Verantwoordelijk Viviane REDING
  Documenten: Rapport   A5/2004/28/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/1/2   1.4.41
  12-02-2004 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Toezegging
  12-03-2004 Aanneming door Comm. van gewijzigd voorstel
  Procedure: Machtigingsprocedure
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/3/   1.4.37
C5/2004/130/  C5/2004/130/  
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2004/175/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/7426/   CS/2004/7426/
Publicatieblad   PB C/2004/122/   50
  CELEX-NUMMER Document Celex   52004PC0175
  12-03-2004 Toezending aan Raad van gewijzigd voorstel
  12-03-2004 Toezending aan EP v. gewijzigd voorstel
  26-04-2004 Goedkeuring v/d Raad in 2de lezing
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2004/180/
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/8851/ADD 1   CS/2004/8851/ADD 1
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/8725/   CS/2004/8725/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/4/   1.4.56
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2578
  ONDERWERP LANDBOUW/VISSERIJ
  29-04-2004 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Publicatieblad   PB L/2004/195/   2
Publicatieblad   PB L/2004/157/   4
Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/2004/3643/   PE-CONS/2004/3643/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/4/   1.4.56
Publicatieblad   PB L/2007/204/   27
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  CELEX-NUMMER Document Celex   32004D0846

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin