PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2002) 767 2002/0308/CNS
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32004R0422

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Europees Economisch en Sociaal Comité
12-200201-200302-200303-200304-200305-200306-200307-200308-200309-200310-200311-200312-200301-200402-2004
^
27-12-2002
^
05-2003
^
07-2003
^
10-2003
^
19-02-2004
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  28-12-2002
Toezending aan EP
  28-12-2002
Advies EESC
  14-05-2003
Advies EP enige lezing
  23-09-2003

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Industriebeleid en interne markt 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 308  
Procedure:
Commissie : Raadplegingsprocedure 
Raad : Raadplegingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een verordening 
Raad : Verordening 
  27-12-2002 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Schriftelijke procedure
  Verantwoordelijk DG Interne Markt
  Verplichte raadpleging Europees Parlement
  Ontvanger voor aanneming Raad
  Facultatieve raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité
  Verantwoordelijk Frits BOLKESTEIN
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2002/767/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/2003/5114/   CS/2003/5114/
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2003/77/
C5/2003/9/  C5/2003/9/  
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2002/12/   1.3.54
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een verordening
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 308  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52002PC0767
  28-12-2002 Toezending aan Raad
  28-12-2002 Toezending aan EP
  14-05-2003 Advies EESC
  Procedure: Eenparigheid
  Rapporteur María Candelas SANCHEZ MIGUEL
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2003/208/   7
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   EESC/2003/576/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2003/5/   1.3.42
  CELEX-NUMMER Document Celex   52003AE0576
  23-09-2003 Advies EP enige lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Verantwoordelijk Frits BOLKESTEIN
  Rapporteur Luis BERENGUER FUSTER
  Documenten: Rapport   A5/2003/236/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2003/9/   1.3.28
Publicatieblad   PB C E/2004/77/   68
  CELEX-NUMMER Document Celex   52003AP0398
  Opmerkingen: Mogelijk overleg voor EP
  23-09-2003 Standpunt Commissie inzake amend. EP in enige lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  26-11-2003 Politiek akkoord v/d Raad
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2003/11/   1.3.40
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2003/337/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2547
  ONDERWERP CONCURRENTIEVERMOGEN
  19-02-2004 Formele aanneming door Raad
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2003/15681/   CS/2003/15681/
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2004/37/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2004/1/2   1.3.62
Klik hier om het document te bekijken CS/2004/6290/   CS/2004/6290/
Publicatieblad   PB L/2004/70/   1
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Verordening
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2561
  CELEX-NUMMER Document Celex   32004R0422
  ONDERWERP JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin