PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2002) 10 - 2 2002/0015/COD
Voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis 2007 programma)
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32002D2235

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Economisch en Sociaal Comité
01-200202-200203-200204-200205-200206-200207-200208-200209-200210-200211-200212-2002
^
17-01-2002
^
04-2002
^
06-2002
^
08-2002
^
03-12-2002
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  17-01-2002
Toezending aan EP
  17-01-2002
Conclusies van de Raad
  04-06-2002
Advies ESC
  17-07-2002
N.C.
  16-10-2002
Advies EP in 2de lezing
  24-10-2002

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Belastingen 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 95  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een beschikking/besluit 
  17-01-2002 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Schriftelijke procedure
  Verplichte raadpleging Economisch en Sociaal Comité
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Ontvanger Comité van de regio's
  Verantwoordelijk DG Belastingen en douane-unie
  Verantwoordelijk Frits BOLKESTEIN
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2002/10/FINAL
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2002/144/
Klik hier om het document te bekijken CS/2002/5520/   CS/2002/5520/
C5/2002/27/  C5/2002/27/  
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2002/1/-2   1.3.66
Publicatieblad   PB C E/2002/103/   361
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een beschikking/besluit
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 95  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52002PC0010
  17-01-2002 Toezending aan Raad
  17-01-2002 Toezending aan EP
  04-06-2002 Conclusies van de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2002/157/
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2432
  ONDERWERP ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
  13-06-2002 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Verantwoordelijk Frits BOLKESTEIN
  Rapporteur José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL
  Overname Frits BOLKESTEIN
  Documenten: Rapport   A5/2002/182/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2002/6/   1.3.40
Publicatieblad   PB C E/2003/261/   497
  CELEX-NUMMER Document Celex   52002AP0310
  13-06-2002 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Afwijzing
  17-07-2002 Advies ESC
  Procedure: Meerderheid
  Rapporteur José BENTO GONCALVES
  Documenten: Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   ESC/2002/851/
Publicatieblad   PB C/2002/241/   81
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2002/7/-8   1.3.35
  CELEX-NUMMER Document Celex   52002AE0851
  26-07-2002 Vaststelling gemeensch. standpunt
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2002/7/-8   1.3.35
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2002/221/   3
Klik hier om het document te bekijken CS/2002/10612/   CS/2002/10612/
C5/2002/383/  C5/2002/383/  
Publicatieblad   PB C E/2002/228/   34
  AGENDA RAAD SCHRIFTELIJKE PROCEDURE
  CELEX-NUMMER Document Celex   52002AG0051
  20-08-2002 Aanneming door Commissie v. verklaring gemeensch. standpunt
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/2002/892/FINAL   SEC/2002/892/FINAL
  CELEX-NUMMER Document Celex   52002SC0892
  20-08-2002 Toezend. aan Raad v. verklaring gemeensch. standpunt
  20-08-2002 Toezend. aan EP v. verklaring gem. standpunt
  05-09-2002 Ontvangst door EP van gemeensch. standpunt
  16-10-2002 N.C.
  24-10-2002 Advies EP in 2de lezing
  Besluit : Goedkeuring zonder wijziging
  Verantwoordelijk Frits BOLKESTEIN
  Rapporteur José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL
  Overname Frits BOLKESTEIN
  Documenten: Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2002/1550/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2002/10/   1.3.25
Rapport   A5/2002/320/
Publicatieblad   PB C E/2003/300/   541
  CELEX-NUMMER Document Celex   52002AP0512
  03-12-2002 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/2002/3669/   PE-CONS/2002/3669/
Publicatieblad   PB L/2002/341/   1
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2002/12/   1.3.45
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  CELEX-NUMMER Document Celex   32002D2235

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin