PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (2001) 507 - 2 2001/0210/COD
Voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Beschikking nr°1719/1999/EG betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor Trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32002D2046

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Economisch en Sociaal Comité
09-200110-200111-200112-200101-200202-200203-200204-200205-200206-200207-200208-200209-200210-2002
^
14-09-2001
^
01-2002
^
04-2002
^
06-2002
^
21-10-2002
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  14-09-2001
Toezending aan EP
  14-09-2001
Advies ESC
  16-01-2002

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Industriebeleid 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 156 par 1  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Raad : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een beschikking/besluit 
Raad : Beschikking/besluit 
  14-09-2001 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Schriftelijke procedure
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Verplichte raadpleging Comité van de regio's; Economisch en Sociaal Comité
  Verantwoordelijk DG Ondernemingen
  Verantwoordelijk Erkki LIIKANEN
  Documenten: C5/2001/425/  C5/2001/425/  
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2001/9/   1.3.61
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/2001/507/FINAL
Publicatieblad   PB C E/2001/332/   287
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een beschikking/besluit
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 156 par 1  
  CELEX-NUMMER Document Celex   52001PC0507(01)
  14-09-2001 Toezending aan Raad
  14-09-2001 Toezending aan EP
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  16-01-2002 Advies ESC
  Procedure: Eenparigheid
  Rapporteur Giannino BERNABEI
  Documenten: Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   ESC/2002/25/
Publicatieblad   PB C/2002/80/   21
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2002/1/-2   1.3.154
  CELEX-NUMMER Document Celex   52002AE0025
  25-03-2002 Beraadslag+G1081ingen in de Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2002/78/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2420
  ONDERWERP VERVOER-TELECOMMUNICATIE
  11-06-2002 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Verantwoordelijk Erkki LIIKANEN
  Rapporteur Imelda Mary READ
  Documenten: Rapport   A5/2002/174/
Publicatieblad   PB C E/2003/261/   74
  CELEX-NUMMER Document Celex   52002AP0281
  11-06-2002 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Toezegging
  18-06-2002 Politiek akkoord v/d Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2002/176/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2002/6/   1.3.108
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2438
  ONDERWERP VERVOER-TELECOMMUNICATIE
  23-09-2002 Goedkeuring v/d Raad in 1ste lezing
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/2002/12286/   CS/2002/12286/
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2002/274/
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2448
  ONDERWERP LANDBOUW/VISSERIJ
  21-10-2002 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Publicatieblad   PB L/2002/316/   4
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2002/10/   1.3.67
Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/2002/3643/   PE-CONS/2002/3643/
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  CELEX-NUMMER Document Celex   32002D2046

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin