PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (1999) 658 - 3 1999/0276/CNS
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de bevordering van Europese audiovisuele werken (Media Plus - Ontwikkeling, distributie en bevordering) (2001-2005)
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32000D0821

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
12-199901-200002-200003-200004-200005-200006-200007-200008-200009-200010-200011-200012-2000
^
14-12-1999
^
04-2000
^
06-2000
^
08-2000
^
20-12-2000
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  28-01-2000
Toezending aan EP
  28-01-2000
Advies ESC
  27-04-2000
Advies EP enige lezing
  06-07-2000

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Verspreiding van informatie 
Cultuur 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 157 par 3  
Procedure:
Commissie : Raadplegingsprocedure 
Raad : Raadplegingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een beschikking/besluit 
Raad : Beschikking/besluit 
  14-12-1999 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Verplichte raadpleging Economisch en Sociaal Comité; Europees Parlement
  Geassocieerd DG Buitenlandse betrekkingen; DG Handel; DG Uitbreiding; Secretariaat-generaal
  Verantwoordelijk DG Onderwijs en cultuur
  Ontvanger voor aanneming Raad
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1999/658/FINAL
C5/2000/119/  C5/2000/119/  
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/12/   1.2.94
Publicatieblad   PB C E/2000/150/   65
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een beschikking/besluit
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 157 par 3  
  CELEX-NUMMER Document Celex   51999PC0658(02)
  28-01-2000 Toezending aan Raad
  28-01-2000 Toezending aan EP
  27-04-2000 Advies ESC
  Rapporteur Bernardo HERNANDEZ BATALLER
  Documenten: Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   ESC/2000/470/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2000/4/   1.4.9
Publicatieblad   PB C/2000/168/   8
  CELEX-NUMMER Document Celex   52000AC0470
  15-06-2000 Advies Comité van de regio's
  Procedure: Eenparigheid
  Rapporteur Susie KEMP
  Documenten: Publicatieblad   PB C/2000/317/   60
Klik hier om het document te bekijken CvdR/2000/19/   CvdR/2000/19/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2000/6/   1.4.21
  CELEX-NUMMER Document Celex   52000AR0019
  22-06-2000 Verslag EP-commissie enige lezing
  Auteur verslag EP-comm. cultuur, jeugd en onderwijs
  Rapporteur Ruth HIERONYMI
  Documenten: Rapport   A5/2000/186/
Document EP//286674/  Document EP//286674/  
  06-07-2000 Advies EP enige lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Ruth HIERONYMI
  Overname Viviane REDING
  Verantwoordelijk Viviane REDING
  Documenten: Rapport   A5/2000/186/
Publicatieblad   PB C/2001/121/   441
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2000/7/-8   1.4.25
  CELEX-NUMMER Document Celex   52000AP0186(02)
  Opmerkingen: Mogelijk overleg voor EP
  06-07-2000 Standpunt Commissie inzake amend. EP in enige lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  23-11-2000 Politiek akkoord v/d Raad
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2000/442/
Persmededeling Commissie van de Europese Gemeenschappen   IP/2000/1355/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2000/11/   1.4.27
Klik hier om het document te bekijken CS/2000/13737/   CS/2000/13737/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2311
  ONDERWERP CULTUUR / AUDIOVISUELE SECTOR
  20-12-2000 Formele aanneming door Raad
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2000/12/   1.4.30
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2000/489/
Publicatieblad   PB L/2000/336/   82
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2323
  CELEX-NUMMER Document Celex   32000D0821
  ONDERWERP WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin