PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (1998) 266 - 2 1998/0169/COD
Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van één enkel programmerings- en financieringsinstrument voor culturele samenwerking (Programma Culture 2000)
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   32000D0508

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Comité van de regio's
Bemiddelingscomité
05-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-199906-199907-199908-199909-199910-199911-199912-199901-200002-2000
^
06-05-1998
^
11-1998
^
03-1999
^
08-1999
^
14-02-2000
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  28-05-1998
Toezending aan EP
  28-05-1998
N.C.
  20-10-1999
Advies EP in 2de lezing
  28-10-1999

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Cultuur 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 151   Raad :  Traité/CE/art 151 par 5tiret1  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Raad : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een beschikking/besluit 
Raad : Beschikking/besluit 
  06-05-1998 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Geassocieerd Bureau voor de statistiek; DG01; DG01A; DG01B; DG02; DG03; DG04; DG05; DG06; DG07; DG08; DG09; DG11; DG12; DG13; DG14; DG15; DG16; DG17; DG19; DG20; DG21; DG22; DG23; DG24; Groep prospectief onderzoek; Publicatiebureau; Secretariaat-generaal
  Verplichte raadpleging Comité van de regio's
  Verantwoordelijk DG10
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/211/   18
C4/1998/335/  C4/1998/335/  
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1998/266/FINAL
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/5/   1.2.200
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een beschikking/besluit
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 128 par 5premier tiret  
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998PC0266
  28-05-1998 Toezending aan Raad
  28-05-1998 Toezending aan EP
  05-11-1998 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Verantwoordelijk Marcelino OREJA
  Rapporteur Nana MOUSKOURI
  Overname Marcelino OREJA
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/359/   43
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/11/   1.2.165
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AP0370
  Opmerkingen: Mogelijk overleg voor EP
  05-11-1998 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  Opmerkingen: Toezegging nagekomen
  16-11-1998 Aanneming door Comm. van gewijzigd voorstel
  Procedure: Machtigingsprocedure
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Verantwoordelijk DG Onderwijs en cultuur
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/11/   1.2.165
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1998/673/FINAL
C4/1998/645/  C4/1998/645/  
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een beschikking/besluit
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998PC0673
  16-11-1998 Toezending aan Raad van gewijzigd voorstel
  16-11-1998 Toezending aan EP v. gewijzigd voorstel
  17-11-1998 Politiek akkoord over gemeensch. standpunt
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/1998/382/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/11/   1.2.165
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2134
  ONDERWERP CULTUUR
  19-11-1998 Advies Comité van de regio's
  Rapporteur José Maria MUÑOA GANUZA; Christina TALLBERG
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1999/51/   68
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/11/   1.2.165
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AR0227
  01-05-1999 Wijziging rechtsgrondslag door Commissie
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/1999/581/FINAL   SEC/1999/581/FINAL
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 151  
  18-05-1999 Politiek akkoord over gemeensch. standpunt
  ONDERWERP CULTUUR
  28-06-1999 Vaststelling gemeensch. standpunt
  Procedure: Eenparigheid
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/232/   25
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/6/   1.2.157
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/1999/206/
Klik hier om het document te bekijken CS/1998/13328/   CS/1998/13328/
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 151 par 5tiret1  
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2195
  ONDERWERP CULTUUR
  20-07-1999 Toezend. aan Raad v. verklaring gemeensch. standpunt
  20-07-1999 Toezend. aan EP v. verklaring gem. standpunt
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/1999/1227/FINAL   SEC/1999/1227/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/1999/10481/   CS/1999/10481/
  23-07-1999 Ontvangst door EP van gemeensch. standpunt
  Documenten: C5/1999/23/  C5/1999/23/  
  20-10-1999 N.C.
  28-10-1999 Advies EP in 2de lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Vasco GRAÇA MOURA
  Overname Viviane REDING
  Verantwoordelijk Viviane REDING
  Documenten: Rapport   A5/1999/26/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/10/   1.3.56
Publicatieblad   PB C/2000/154/   125
  CELEX-NUMMER Document Celex   51999AP0026(01)
  28-10-1999 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 2de lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  Opmerkingen: Nagekomen toezegging 2de lezing
  25-11-1999 Bijeenroeping bemiddelingscomité
  03-12-1999 Aanneming advies Commissie inzake amend. EP in 2de lezing
  Besluit : Advies houdende wijziging
  Procedure: Machtigingsprocedure
  Verantwoordelijk DG Energie en vervoer
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/12/   1.2.88
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1999/629/FINAL
C5/1999/316/  C5/1999/316/  
  CELEX-NUMMER Document Celex   51999PC0629
  Opmerkingen: Gevolg advies EP tweede lezing
  06-12-1999 Toezend. aan Raad advies Commissie inzake amend. EP in 2de lezing
  06-12-1999 Toezend. aan EP v. advies Commissie
  09-12-1999 Besluit bemiddelingscomité
  Besluit : Overeenstemming over gemeensch. ontwerptekst
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/12/   1.2.88
Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/1999/3638/   PE-CONS/1999/3638/
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/1999/405/
C5/1999/327/  C5/1999/327/  
  24-01-2000 Besluit Raad in 3de lezing
  Besluit : Goedkeuring ontwerptekst bemiddelingscomité
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/2000/13/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2000/1/-2   1.4.23
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2240
  ONDERWERP LANDBOUW
  03-02-2000 Besluit EP in 3de lezing
  Besluit : Goedkeuring ontwerptekst bemiddelingscomité
  Rapporteur Vasco GRAÇA MOURA
  Overname Viviane REDING
  Verantwoordelijk Viviane REDING
  Documenten: Rapport   A5/2000/9/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2000/1/-2   1.4.23
Publicatieblad   PB C/2000/309/   61
  CELEX-NUMMER Document Celex   52000AP0009
  14-02-2000 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/1999/3638/   PE-CONS/1999/3638/
Publicatieblad   PB L/2000/63/   1
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/2000/1/-2   1.4.23
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  CELEX-NUMMER Document Celex   32000D0508

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin