PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (1998) 131 - 1 1998/0090/AVC
Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   31999R1260

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
Rekenkamer
03-199804-199805-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-199906-1999
^
18-03-1998
^
08-1998
^
11-1998
^
02-1999
^
21-06-1999
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  19-03-1998
Toezending aan EP
  19-03-1998
Advies ESC
  10-09-1998
Advies Rekenkamer
  29-10-1998
N.C.
  19-11-1998
Instemming van het EP
  06-05-1999

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Regionaal beleid  
Institutionele bepalingen 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 161  
Procedure:
Commissie : Instemmingsprocedure 
Raad : Instemmingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een verordening 
Raad : Verordening 
  18-03-1998 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Verplichte raadpleging Comité van de regio's; Economisch en Sociaal Comité; Europees Parlement
  Geassocieerd DG01A; DG02; DG03; DG04; DG07; DG10; DG11; DG12; DG13; DG15; DG17; DG19; DG20; DG22; DG23; Secretariaat-generaal
  Verantwoordelijk DG16
  Medeverantwoordelijk DG05; DG06; DG14
  Ontvanger voor aanneming Raad
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1998/131/FINAL
C4/1998/285/  C4/1998/285/  
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/3/   I.3
Publicatieblad   PB C/1998/176/   1
C4/1999/215/  C4/1999/215/  
  Procedure: Instemmingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een verordening
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 130d  
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998PC0131(01)
  19-03-1998 Toezending aan Raad
  19-03-1998 Toezending aan EP
  10-09-1998 Advies ESC
  Rapporteur Campbell CHRISTIE
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/9/   I.1
Publicatieblad   PB C/1998/407/   74
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   ESC/1998/1130/
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AC1130
  17-09-1998 Advies Comité van de regio's
  Rapporteur Rembert BEHRENDT; Manuel FRAGA IRIBARNE
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/9/   I.1
Publicatieblad   PB C/1998/373/   1
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AR0167
  22-09-1998 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. rechten van de vrouw
  Rapporteur voor advies Anne VAN LANCKER
  24-09-1998 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. werkgelegenheid, sociale zaken
  Rapporteur voor advies Jorge Salvador HERNANDEZ MOLLAR
  29-09-1998 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. vervoer en toerisme
  Rapporteur voor advies Brian SIMPSON
  29-09-1998 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. visserij
  Rapporteur voor advies Carmen FRAGA ESTÉVEZ
  29-09-1998 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. landbouw, plattelandsontwikkeling
  06-10-1998 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. begrotingscontrole
  Rapporteur voor advies Pieter DANKERT
  12-10-1998 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. begroting
  Rapporteur voor advies Edward T. KELLETT-BOWMAN
  13-10-1998 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. cultuur, jeugd en onderwijs
  13-10-1998 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. milieu, volksgezondh. consum.
  Rapporteur voor advies Riitta MYLLER
  13-10-1998 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. onderzoek, technologie, energie
  Rapporteur voor advies Felipe CAMISON ASENSIO
  27-10-1998 Verslag EP-commissie instemming
  Auteur verslag EP-comm. regionaal beleid
  Rapporteur Konstantinos HATZIDAKIS; Arlene McCARTHY
  Documenten: Document EP//227492/  Document EP//227492/  
  29-10-1998 Advies Rekenkamer
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/401/   1
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AA0010
  19-11-1998 N.C.
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/379/   164
  14-01-1999 Advies Comité van de regio's
  Rapporteur Reinhold BOCKLET; Hannu PENTTILÄ
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1999/93/   1
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/1/-2   I.6
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AR0273(02)
  30-03-1999 Advies EP-commissie instemming
  Auteur advies EP-comm. visserij
  01-05-1999 Wijziging rechtsgrondslag door Commissie
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/1999/581/FINAL   SEC/1999/581/FINAL
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 161  
  03-05-1999 Verslag EP-commissie instemming
  Auteur verslag EP-comm. regionaal beleid
  Rapporteur Konstantinos HATZIDAKIS; Arlene McCARTHY
  Documenten: Document EP/1999/230739/  Document EP/1999/230739/  
  06-05-1999 Instemming van het EP
  Besluit : Goedkeuring
  Verantwoordelijk Monika WULF-MATHIES
  Rapporteur Konstantinos HATZIDAKIS; Arlene McCARTHY
  Overname Monika WULF-MATHIES
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/5/   I.1
Publicatieblad   PB C/1999/279/   292
  CELEX-NUMMER Document Celex   51999AP0264
  21-06-1999 Formele aanneming door Raad
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/1999/7300/   CS/1999/7300/
Klik hier om het document te bekijken CS/1999/6959/   CS/1999/6959/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/6/   II.1
Klik hier om het document te bekijken CS/1999/9431/ADD1   CS/1999/9431/ADD1
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/1999/198/
Publicatieblad   PB L/1999/161/   1
Klik hier om het document te bekijken CS/1999/9431/ADD1 REV 1   3   CS/1999/9431/ADD1 REV 1   3
  Procedure: Instemmingsprocedure
  Soort dossier: Verordening
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2192
  CELEX-NUMMER Document Celex   31999R1260
  ONDERWERP ALGEMENE ZAKEN

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin