PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (1998) 158 - 6 1998/0102/CNS
Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL).
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   31999R1257

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
Rekenkamer
03-199804-199805-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-1999
^
18-03-1998
^
07-1998
^
10-1998
^
01-1999
^
17-05-1999
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  19-03-1998
Toezending aan EP
  19-03-1998
Conclusies van de Raad
  25-05-1998
Advies ESC
  09-09-1998
Advies Rekenkamer
  29-10-1998
Advies EP enige lezing
  06-05-1999

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Landbouw 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 36   ;  Traité/CE/art 37  
Procedure:
Commissie : Raadplegingsprocedure 
Raad : Raadplegingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een verordening 
Raad : Verordening 
  18-03-1998 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Facultatieve raadpleging Comité van de regio's; Economisch en Sociaal Comité
  Geassocieerd DG04; DG11; DG16; DG19; DG20
  Verplichte raadpleging Europees Parlement
  Ontvanger voor aanneming Raad
  Verantwoordelijk DG06
  Documenten: C4/1998/297/  C4/1998/297/  
Publicatieblad   PB C/1998/170/   67
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1998/158/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/1998/7073/   CS/1998/7073/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/3/   I.7
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een verordening
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 43   ;  Traité/CE/art 42  
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998PC0158(06)
  19-03-1998 Toezending aan Raad
  19-03-1998 Toezending aan EP
  25-05-1998 Conclusies van de Raad
  Procedure: Eenparigheid
  Documenten: Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/1998/158/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2098
  09-09-1998 Advies ESC
  Rapporteur Adalbert KIENLE
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/407/   210
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/9/   I.2
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   ESC/1998/1154/
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AC1154
  22-09-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. rechten van de vrouw
  Rapporteur voor advies Anne VAN LANCKER
  24-09-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. werkgelegenheid, sociale zaken
  Rapporteur voor advies Hans LINDQVIST
  28-09-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. visserij
  Rapporteur voor advies Dominique F.C. SOUCHET
  06-10-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. begrotingscontrole
  Rapporteur voor advies Salvador GARRIGA POLLEDO
  12-10-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. regionaal beleid
  Rapporteur voor advies James NICHOLSON
  13-10-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. onderzoek, technologie, energie
  Rapporteur voor advies Felipe CAMISON ASENSIO
  13-10-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. milieu, volksgezondh. consum.
  Rapporteur voor advies Riitta MYLLER
  29-10-1998 Advies Rekenkamer
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/401/   1
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AA0010
  03-11-1998 Verslag EP-commissie enige lezing
  Auteur verslag EP-comm. landbouw, plattelandsontwikkeling
  Rapporteur Willi GÖRLACH
  Documenten: Document EP//227091/  Document EP//227091/  
  14-01-1999 Advies Comité van de regio's
  Rapporteur Connie HANNIFY; Robert SAVY
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1999/93/   9
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/1/-2   I.7
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AR0308
  21-04-1999 Verslag EP-commissie enige lezing
  Auteur verslag EP-comm. landbouw, plattelandsontwikkeling
  Rapporteur Willi GÖRLACH
  Documenten: Document EP//229935/  Document EP//229935/  
  01-05-1999 Wijziging rechtsgrondslag door Commissie
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/1999/581/FINAL   SEC/1999/581/FINAL
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 36   ;  Traité/CE/art 37  
  06-05-1999 Advies EP enige lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Willi GÖRLACH
  Verantwoordelijk Franz FISCHLER
  Overname Monika WULF-MATHIES
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/5/   I.15
Publicatieblad   PB C/1999/279/   375
  CELEX-NUMMER Document Celex   51999AP0229
  06-05-1999 Standpunt Commissie inzake amend. EP in enige lezing
  Besluit : Afwijzing
  17-05-1999 Formele aanneming door Raad
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/1999/7409/   CS/1999/7409/
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/1999/149/   5
Publicatieblad   PB L/1999/160/   80
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/5/   I.15
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Verordening
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2178
  CELEX-NUMMER Document Celex   31999R1257
  ONDERWERP LANDBOUW

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin