PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (1998) 138 1998/0091/CNS
Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot oprichting van een Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   31999R1267

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
Rekenkamer
03-199804-199805-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-199906-1999
^
17-03-1998
^
08-1998
^
11-1998
^
02-1999
^
21-06-1999
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  19-03-1998
Toezending aan EP
  19-03-1998
Advies ESC
  10-09-1998
Advies Rekenkamer
  29-10-1998
Advies EP enige lezing
  06-05-1999

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Betrekkingen met derde landen 
Regionaal beleid  
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 308  
Procedure:
Commissie : Raadplegingsprocedure 
Raad : Raadplegingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een verordening 
Raad : Verordening 
  17-03-1998 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Verantwoordelijk DG16
  Geassocieerd DG01A; DG02; DG03; DG04; DG05; DG06; DG07; DG10; DG11; DG12; DG13; DG14; DG15; DG17; DG19; DG20; DG22; DG23; Secretariaat-generaal
  Verplichte raadpleging Europees Parlement
  Ontvanger voor aanneming Raad
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1998/138/FINAL
C4/1998/301/  C4/1998/301/  
Publicatieblad   PB C/1998/164/   4
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/3/   I.20
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een verordening
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 235  
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998PC0138
  19-03-1998 Toezending aan Raad
  19-03-1998 Toezending aan EP
  10-09-1998 Advies ESC
  Rapporteur Kenneth WALKER
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/407/   272
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/9/   I.8
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   ESC/1998/1165/
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AC1165
  24-09-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. werkgelegenheid, sociale zaken
  Rapporteur voor advies Harald ETTL
  29-09-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. externe econ. betrekkingen
  Rapporteur voor advies Fernando MONIZ
  29-09-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. vervoer en toerisme
  Rapporteur voor advies Pedro APARICIO SANCHEZ
  13-10-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. begroting
  Rapporteur voor advies Edith MÜLLER
  13-10-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. milieu, volksgezondh. consum.
  Rapporteur voor advies Riitta MYLLER
  22-10-1998 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. rechten van de vrouw
  Rapporteur voor advies Hadar CARS
  26-10-1998 Verslag EP-commissie enige lezing
  Auteur verslag EP-comm. regionaal beleid
  Rapporteur Ralf WALTER
  Documenten: Document EP//227495/  Document EP//227495/  
  29-10-1998 Advies Rekenkamer
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/401/   1
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AA0010
  18-11-1998 Advies Comité van de regio's
  Rapporteur BRACALENTE; Günter MEYER
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1999/51/   7
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/11/   I.9
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AR0241
  21-04-1999 Verslag EP-commissie enige lezing
  Auteur verslag EP-comm. reg. beleid, ruimt. ordening
  Rapporteur Ralf WALTER
  Documenten: Document EP//230580/  Document EP//230580/  
  01-05-1999 Wijziging rechtsgrondslag door Commissie
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/1999/581/FINAL   SEC/1999/581/FINAL
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 308  
  06-05-1999 Advies EP enige lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Verantwoordelijk Monika WULF-MATHIES
  Rapporteur Ralf WALTER
  Overname Monika WULF-MATHIES
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/5/   I.16
Publicatieblad   PB C/1999/279/   373
  CELEX-NUMMER Document Celex   51999AP0238
  06-05-1999 Standpunt Commissie inzake amend. EP in enige lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  21-06-1999 Formele aanneming door Raad
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/1999/6922/   CS/1999/6922/
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/6/   II.7
Klik hier om het document te bekijken CS/1999/9431/ADD1   CS/1999/9431/ADD1
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/1999/198/
Publicatieblad   PB L/1999/161/   73
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Verordening
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2192
  CELEX-NUMMER Document Celex   31999R1267
  ONDERWERP ALGEMENE ZAKEN

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin