PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (1997) 661 - 2 1997/0340/COD
Voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor Trans Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   31999D1719

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Economisch en Sociaal Comité
Comité van de regio's
12-199701-199802-199803-199804-199805-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-199906-199907-1999
^
12-12-1997
^
06-1998
^
09-1998
^
01-1999
^
12-07-1999
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  12-12-1997
Toezending aan EP
  12-12-1997
Advies ESC
  29-04-1998
N.C.
  31-03-1999
Advies EP in 2de lezing
  13-04-1999

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Industriebeleid 
Trans-Europese netwerken 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 156   Europees Parlement en Raad :  Traité/CE/art 156 par1  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een beschikking/besluit 
  12-12-1997 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Schriftelijke procedure
  Verantwoordelijk DG03
  Geassocieerd Bureau voor de statistiek; DG01; DG01A; DG01B; DG02; DG04; DG05; DG06; DG07; DG09; DG10; DG11; DG13; DG14; DG15; DG16; DG19; DG20; DG21; DG22; DG23; DG24; Dienst van de woordvoerder; Gemeenschappelijke Tolken-conferentiedienst; Secretariaat-generaal; Vertaaldienst
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Verplichte raadpleging Comité van de regio's; Economisch en Sociaal Comité
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken CS/1997/13567/   CS/1997/13567/
C4/1997/678/  C4/1997/678/  
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1997/12/   1.2.133
Publicatieblad   PB C/1998/54/   3
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1997/661/FINAL
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een beschikking/besluit
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 129d par 1  
  CELEX-NUMMER Document Celex   51997PC0661(01)
  12-12-1997 Toezending aan Raad
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  12-12-1997 Toezending aan EP
  29-04-1998 Advies ESC
  Rapporteur José BENTO GONCALVES
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/214/   33
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/4/   1.2.78
Document Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen   ESC/1998/628/
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AC0628
  14-05-1998 Advies Comité van de regio's
  Rapporteur Willy BOURG
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/5/   1.2.114
Publicatieblad   PB C/1998/251/   1
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AR0044
  02-07-1998 Advies EP-commissie 1ste lezing
  Auteur advies EP-comm. begroting
  Rapporteur voor advies Edward T. KELLETT-BOWMAN
  23-09-1998 Advies EP-commissie 1ste lezing
  Auteur advies EP-comm. civiele vrijheden
  10-11-1998 Verslag EP-commissie in 1ste lezing
  Auteur verslag EP-comm. economische en monetaire zaken
  Rapporteur Imelda Mary READ
  Documenten: Document EP//227132/  Document EP//227132/  
  18-11-1998 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Verantwoordelijk Martin BANGEMANN
  Rapporteur Imelda Mary READ
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1998/379/   73
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/11/   1.2.94
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998AP0415
  Opmerkingen: Mogelijk overleg voor EP
  18-11-1998 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  Opmerkingen: Toezegging nagekomen
  27-11-1998 Politiek akkoord over gemeensch. standpunt
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/11/   1.2.94
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/1998/416/
Klik hier om het document te bekijken CS/1998/13080/   CS/1998/13080/
  AGENDA RAAD PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2140
  ONDERWERP TELECOMMUNICATIE
  15-12-1998 Aanneming door Comm. van gewijzigd voorstel
  Procedure: Machtigingsprocedure
  Verantwoordelijk DG03
  Geassocieerd Secretariaat-generaal
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Documenten: C4/1998/699/  C4/1998/699/  
Publicatieblad   PB C/1999/23/   8
Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1998/786/FINAL
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/12/   1.2.136
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een beschikking/besluit
  CELEX-NUMMER Document Celex   51998PC0786
  16-12-1998 Toezending aan Raad van gewijzigd voorstel
  16-12-1998 Toezending aan EP v. gewijzigd voorstel
  21-12-1998 Vaststelling gemeensch. standpunt
  Procedure: Eenparigheid
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1998/12/   1.2.136
Klik hier om het document te bekijken CS/1998/13490/   CS/1998/13490/
Publicatieblad   PB C/1999/55/   1
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/1998/453/
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2153
  CELEX-NUMMER Document Celex   51999AG0225(01)
  ONDERWERP MILIEU
  08-01-1999 Toezend. aan Raad v. verklaring gemeensch. standpunt
  08-01-1999 Toezend. aan EP v. verklaring gem. standpunt
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/1998/2252/FINAL   SEC/1998/2252/FINAL
  14-01-1999 Ontvangst door EP van gemeensch. standpunt
  31-03-1999 N.C.
  13-04-1999 Advies EP in 2de lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Overname Anita GRADIN
  Verantwoordelijk Martin BANGEMANN
  Rapporteur Imelda Mary READ
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1999/219/   57
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/4/   1.3.96
  CELEX-NUMMER Document Celex   51999AP0131
  13-04-1999 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 2de lezing
  Besluit : Toezegging
  Opmerkingen: Nagekomen toezegging 2de lezing
  29-04-1999 Aanneming advies Commissie inzake amend. EP in 2de lezing
  Besluit : Advies houdende wijziging
  Procedure: Machtigingsprocedure
  Verantwoordelijk DG03
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1999/216/FINAL
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/4/   1.3.96
  CELEX-NUMMER Document Celex   51999DC0216
  Opmerkingen: Gevolg advies EP tweede lezing
  30-04-1999 Toezend. aan Raad advies Commissie inzake amend. EP in 2de lezing
  30-04-1999 Toezend. aan EP v. advies Commissie
  01-05-1999 Wijziging rechtsgrondslag door Commissie
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/1999/581/FINAL   SEC/1999/581/FINAL
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 156  
  21-06-1999 Goedkeuring v/d Raad in 2de lezing
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/6/   1.2.73
Klik hier om het document te bekijken CS/1999/9432/ADD1   CS/1999/9432/ADD1
Persmededeling Raad van de Europese Unie   PRES/1999/201/
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2193
  ONDERWERP INTERNE MARKT
  12-07-1999 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Publicatieblad   PB L/1999/203/   1
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1999/7/-8   1.3.106
Klik hier om het document te bekijken PE-CONS/1999/3617/   PE-CONS/1999/3617/
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Beschikking/besluit
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 156 par1  
  CELEX-NUMMER Document Celex   31999D1719
  Opmerkingen: Wijziging rechtsgrondslag door EP en Raad

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin