PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (1994) 414 - 10 1994/0234/CNS
VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING (EG) VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN VERORDENING (EG) NR. 40/94 VAN DE RAAD VAN 20 DECEMBER 1993 INZAKE HET GEMEENSCHAPSMERK TER UITVOERING VAN DE IN HET KADER VAN DE URUGUAY-RONDE GESLOTEN OVEREENKOMSTEN
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   31994R3288

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
10-199411-199412-1994
^
05-10-1994
^
10-1994
^
11-1994
^
11-1994
^
22-12-1994
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  13-10-1994
Toezending aan EP
  13-10-1994
Corrigendum
  03-11-1994
Advies EP enige lezing
  14-12-1994

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Landbouw 
Handelspolitiek 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 235  
Procedure:
Commissie : Raadplegingsprocedure 
Raad : Raadplegingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een verordening 
Raad : Verordening 
  05-10-1994 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Mondelinge procedure
  Geassocieerd DG03; DG15; DG21
  Verantwoordelijk DG01
  Medeverantwoordelijk DG06
  Verplichte raadpleging Europees Parlement
  Ontvanger voor aanneming Raad
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1994/414/FINAL
Klik hier om het document te bekijken CS/1994/10208/94/GATT148/COMER136/UD113/AGRI112/TEXT47/PI76   CS/1994/10208/94/GATT148/COMER136/UD113/AGRI112/TEXT47/PI76
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1994/10/   1.3.70
C4/1994/188/  C4/1994/188/  
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een verordening
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 235  
  CELEX-NUMMER Document Celex   51994PC0414(10)
  13-10-1994 Toezending aan Raad
  13-10-1994 Toezending aan EP
  03-11-1994 Corrigendum
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1994/414/FINAL/2
  30-11-1994 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. econ. monet. zaken, industriebeleid
  01-12-1994 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. jurid. zaken, rechten v/d burger
  05-12-1994 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. begroting
  12-12-1994 Verslag EP-commissie enige lezing
  Auteur verslag EP-comm. externe econ. betrekkingen
  Rapporteur Christa RANDZIO-PLATH
  Documenten: Document EP//210824/  Document EP//210824/  
  12-12-1994 Advies EP-comm. enige lezing
  Auteur advies EP-comm. landbouw, plattelandsontwikkeling
  14-12-1994 Advies EP enige lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Christa RANDZIO-PLATH
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1995/18/   79
  CELEX-NUMMER Document Celex   51994AP0108(08)
  14-12-1994 Standpunt Commissie inzake amend. EP in enige lezing
  Besluit : Toezegging
  Overname Sir Leon BRITTAN
  19-12-1994 Politiek akkoord v/d Raad
  ZITTING RAAD 1820
  22-12-1994 Formele aanneming door Raad
  Documenten: Publicatieblad   PB L/1994/349/   83
  Procedure: Raadplegingsprocedure
  Soort dossier: Verordening
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 1823
  CELEX-NUMMER Document Celex   31994R3288

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin