PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2011) 489 2011/0217/NLE
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS par Eiropas Pilsoņu gadu (2013. gads)
spēkā esošie Kopienas tiesību akti Celex dokuments   32012D1093

  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  11-08-2011
Nosūtīts uz Padomi
  11-08-2011
Papildinājums
  11-08-2011
Jomas:
Juridiskais pamats
Eiropas Komisija :  TFUE/art 21 pr 2  
Procedūras:
Eiropas Komisija : ar likumdošanu nesaistīta procedūra 
Lietas tips
Eiropas Komisija : Lēmuma priekšlikums 
Eiropas Savienības Padome : Lēmums 
  11-08-2011 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Rakstiskā procedūra
  Adresāts (oficiālai rīcībai) Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome
  Neobligāta konsultācija Ekonomikas un sociālo lietu komiteja; Reģionu komiteja
  Atbildīgais asistents Saziņas ģenerāldirektorāts
  Atbildīgais Viviane REDING
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2011/335/   6
Eiropas Komisijas paziņojums presei   Komisijas pazinojumi presei/2011/959/
Eiropas Komisijas dokuments   /2011/489/FINAL
  Procedūras: ar likumdošanu nesaistīta procedūra
  Lietas tips Lēmuma priekšlikums
  Juridiskais pamats  TFUE/art 21 pr 2  
  CELEX Numurs Celex dokuments   52011PC0489
  11-08-2011 Nosūtīts uz Padomi
  11-08-2011 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  11-08-2011 Papildinājums
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu ESK dokuments/2011/996/FINAL   ESK dokuments/2011/996/FINAL
  CELEX Numurs Celex dokuments   52011SC0996
  28-03-2012 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums
  Lemšanas veids : Procedūra bez debatēm
  Referents Andris GOBIŅŠ
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2012/181/   137
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas dokuments   Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums/2012/822/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52012AE0822
  23-10-2012 Eiropas Parlamenta atzinums 1. lasījumā
  Lēmums : Apstiprinajums ar grozijumiem
  Referents Antigoni PAPADOPOULOU
  Pārņemšana JANUSZ LEWANDOWSKI
  Atbildīgais Viviane REDING
  Dokumenti: Ziņojums   TA/2012/368/P7
Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2014/68/   85
  CELEX Numurs Celex dokuments   52012AP0368
  23-10-2012 Komisijas nostāja par EP grozījumiem 1. lasījumā
  Lēmums : Pienemti visi grozijumi
  13-11-2012 Padomes apstiprinājums 1. lasījumā
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2012/465/
  Lietas tips Lēmums
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 3198
  TEMATS EKONOMIKAS UN FINANŠU LIETAS
  21-11-2012 Eiropas Parlaments un Padome ir parakstījusi
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, L sērija/2012/325/   1
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu EP un Padomes dokuments (koplemums)/2012/49/   EP un Padomes dokuments (koplemums)/2012/49/
  Lietas tips Lēmums
  CELEX Numurs Celex dokuments   32012D1093

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums