PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2011) 384 2011/0169/COD
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam
spēkā esošie Kopienas tiesību akti Celex dokuments   32012R0464

Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Padome
06-201107-201108-201109-201110-201111-201112-201101-201202-201203-201204-201205-2012
^
24-06-2011
^
10-2011
^
12-2011
^
02-2012
^
22-05-2012
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  24-06-2011
Nosūtīts uz Padomi
  24-06-2011

Institūciju darba posms
OEIL

Jomas:
Juridiskais pamats
Eiropas Komisija :  TFUE/art 207  
Procedūras:
Eiropas Komisija : Koplēmuma procedūra 
Lietas tips
Eiropas Komisija : REGULAS PRIEKŠLIKUMS 
Eiropas Savienības Padome : REGULA 
  24-06-2011 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Rakstiskā procedūra
  Adresāts (oficiālai rīcībai) Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome
  Neobligāta konsultācija Ekonomikas un sociālo lietu komiteja; Reģionu komiteja
  Atbildīgais asistents Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts
  Atbildīgais Dacian CIOLOŞ
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2011/384/FINAL
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2011/264/   6
  Procedūras: Koplēmuma procedūra
  Lietas tips REGULAS PRIEKŠLIKUMS
  Juridiskais pamats  TFUE/art 207  
  CELEX Numurs Celex dokuments   52011PC0384
  24-06-2011 Nosūtīts uz Padomi
  24-06-2011 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  14-03-2012 Eiropas Parlamenta atzinums 1. lasījumā
  Lēmums : Apstiprinajums ar grozijumiem
  Pārņemšana Dacian CIOLOŞ
  Referents Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL
  Atbildīgais Dacian CIOLOŞ
  Dokumenti: Ziņojums   TA/2012/75/P7
Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2013/251/   125
  CELEX Numurs Celex dokuments   52012AP0075
  14-03-2012 Komisijas nostāja par EP grozījumiem 1. lasījumā
  Lēmums : Pienemti visi grozijumi
  26-04-2012 Padomes apstiprinājums 1. lasījumā
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2012/165/
  Lietas tips REGULA
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 3161
  TEMATS LAUKSAIMNIECĪBA/ZIVSAIMNIECĪBA
  22-05-2012 Eiropas Parlaments un Padome ir parakstījusi
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, L sērija/2012/149/   1
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu EP un Padomes dokuments (koplemums)/2012/6/   EP un Padomes dokuments (koplemums)/2012/6/
  Lietas tips REGULA
  CELEX Numurs Celex dokuments   32012R0464

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums