PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2010) 578
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS par ES Solidaritātes fonda mobilizāciju
spēkā esošie Kopienas tiesību akti Celex dokuments   32010D0804

Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Padome
10-201011-201012-2010
^
13-10-2010
^
10-2010
^
11-2010
^
11-2010
^
15-12-2010
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  13-10-2010
Nosūtīts uz Padomi
  14-10-2010
Jomas:
Juridiskais pamats
Eiropas Komisija : Juridiskais pamats   Règlement/CE/CS 2012/2002 ;  Accord Interinstitutionnel 2006/pt 26  
Procedūras:
Lietas tips
Eiropas Komisija : Lēmuma priekšlikums 
  13-10-2010 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Rakstiskā procedūra
  Adresāts (oficiālai rīcībai) Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome
  Atbildīgais asistents Budžeta ģenerāldirektorāts
  Atbildīgais JANUSZ LEWANDOWSKI
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2010/578/FINAL
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2011/121/   28
  Lietas tips Lēmuma priekšlikums
  Juridiskais pamats Juridiskais pamats   Règlement/CE/CS 2012/2002 ;  Accord Interinstitutionnel 2006/pt 26  
  CELEX Numurs Celex dokuments   52010PC0578
  14-10-2010 Nosūtīts uz Padomi
  14-10-2010 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  10-12-2010 Padomes lēmums par budžeta aktu
  Lēmums : Pieņemšana
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2010/339/
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 3057
  TEMATS KONKURĒTSPĒJA
  14-12-2010 Eiropas Parlamenta lēmums par budžeta aktu
  Referents Reimer BÖGE
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2012/169/   145
Ziņojums   TA/2010/453/P7
  CELEX Numurs Celex dokuments   52010BP0453
  15-12-2010 Eiropas Parlaments un Padome ir parakstījusi
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, L sērija/2010/342/   16
  Lietas tips Lēmums
  CELEX Numurs Celex dokuments   32010D0804

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums