PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2010) 533
BUDŽETA GROZĪJUMA NR. 8 PROJEKTS 2010. GADA VISPĀRĒJAIS BUDŽETS IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀM III iedaļa – Komisija

Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Padome
09-201010-201011-201012-2010
^
24-09-2010
^
10-2010
^
11-2010
^
11-2010
^
14-12-2010
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  24-09-2010
Nosūtīts uz Padomi
  27-09-2010
Jomas:
Juridiskais pamats
Eiropas Komisija :  TFUE/art 314   ; Juridiskais pamats   Règlement/CE/Euratom 1605/2002 ;  Traité/Euratom/art 106bis  
Procedūras:
Lietas tips
Eiropas Komisija : GROZĪTA UN PAPILDINĀTA BUDŽETA UZMETUMS 
  24-09-2010 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Rakstiskā procedūra
  Adresāts Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome
  Atbildīgais asistents Budžeta ģenerāldirektorāts
  Atbildīgais JANUSZ LEWANDOWSKI
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2010/533/FINAL
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2011/121/   52
  Lietas tips GROZĪTA UN PAPILDINĀTA BUDŽETA UZMETUMS
  Juridiskais pamats  TFUE/art 314   ; Juridiskais pamats   Règlement/CE/Euratom 1605/2002 ;  Traité/Euratom/art 106bis  
  CELEX Numurs Celex dokuments   52010DC0533
  27-09-2010 Nosūtīts uz Padomi
  27-09-2010 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  22-11-2010 Padomes lēmums par budžeta aktu
  Lēmums : Pieņemšana
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2010/306/
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 3047
  TEMATS VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI
  24-11-2010 Eiropas Parlamenta lēmums par budžeta aktu
  Referents László SURJÁN
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2012/99/   185
Ziņojums   TA/2010/427/P7
  CELEX Numurs Celex dokuments   52010BP0427
  14-12-2010 Eiropas Parlaments ir parakstījis budžetu
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, L sērija/2011/50/   15
  CELEX Numurs Celex dokuments   32011B0109

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums