PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2010) 309 2010/0171/COD
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību
spēkā esošie Kopienas tiesību akti Celex dokuments   32010R1080

Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Padome
Revīzijas palāta
06-201007-201008-201009-201010-201011-2010
^
09-06-2010
^
07-2010
^
09-2010
^
10-2010
^
24-11-2010
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  09-06-2010
Nosūtīts uz Padomi
  09-06-2010

Institūciju darba posms
OEIL

Jomas:
Juridiskais pamats
Eiropas Komisija :  TFUE/art 336  
Procedūras:
Eiropas Komisija : Koplēmuma procedūra 
Lietas tips
Eiropas Komisija : REGULAS PRIEKŠLIKUMS 
  09-06-2010 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Mutiska procdūra
  Adresāts (oficiālai rīcībai) Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome
  Atbildīgais asistents
  Atbildīgais Maroš ŠEFČOVIČ
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2010/309/FINAL
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2010/10912/   Padomes dokuments/2010/10912/
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2011/121/   13
  Procedūras: Koplēmuma procedūra
  Lietas tips REGULAS PRIEKŠLIKUMS
  Juridiskais pamats  TFUE/art 336  
  CELEX Numurs Celex dokuments   52010PC0309
  09-06-2010 Nosūtīts uz Padomi
  Procedūras: Koplēmuma procedūra
  09-06-2010 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  28-09-2010 Revīzijas palātas atzinums
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2010/291/   1
  CELEX Numurs Celex dokuments   52010AA0005
  20-10-2010 Eiropas Parlamenta atzinums 1. lasījumā
  Lēmums : Apstiprinajums ar grozijumiem
  Atbildīgais Maroš ŠEFČOVIČ
  Referents Bernhard RAPKAY
  Pārņemšana Catherine ASHTON; JANUSZ LEWANDOWSKI; Maroš ŠEFČOVIČ
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2012/70/   140
Ziņojums   TA/2010/369/P7
  CELEX Numurs Celex dokuments   52010AP0369
  20-10-2010 Komisijas nostāja par EP grozījumiem 1. lasījumā
  Lēmums : Pienemti visi grozijumi
  25-10-2010 Padome ir devusi politisku piekrišanu attiecībā uz kopējo nostāju
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2010/285/
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 3040
  TEMATS VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI
  17-11-2010 Padomes apstiprinājums 1. lasījumā
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 3045
  TEMATS EKONOMIKAS UN FINANŠU LIETAS
  24-11-2010 Eiropas Parlaments un Padome ir parakstījusi
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu EP un Padomes dokuments (koplemums)/2010/52/   EP un Padomes dokuments (koplemums)/2010/52/
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, L sērija/2012/144/   48
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, L sērija/2010/311/   1
  Procedūras: Koplēmuma procedūra
  Lietas tips REGULA
  CELEX Numurs Celex dokuments   32010R1080

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums