PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2008) 639
KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI, EIROPAS PARLAMENTAM, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI attiecībā uz Komisijas ieteikumu par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus

Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Padome
10-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-2009
^
03-10-2008
^
12-2008
^
01-2009
^
03-2009
^
06-05-2009
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  03-10-2008
Papildinājums
  03-10-2008
Papildinājums
  03-10-2008
Nosūtīts uz Padomi
  06-10-2008
Labojums
  23-10-2008
Padomes secinājumi
  17-12-2008
Jomas:
Juridiskais pamats
Procedūras:
Lietas tips
Eiropas Komisija : Paziņojums 
  03-10-2008 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Pilnvarojuma procedūra
  Adresāts Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome; Ekonomikas un sociālo lietu komiteja; Reģionu komiteja
  Atbildīgais asistents Nodarbinātības, sociālo jautājumu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāts
  Atbildīgais Vladimir SPIDLA
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2008/639/FINAL
Eiropas Komisijas paziņojums presei   Komisijas pazinojumi presei/2008/1448/
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2008/13987/   Padomes dokuments/2008/13987/
  Lietas tips Paziņojums
  CELEX Numurs Celex dokuments   52008DC0639
  03-10-2008 Papildinājums
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu ESK dokuments/2008/2590/   ESK dokuments/2008/2590/
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2008/13987/ADD 2   Padomes dokuments/2008/13987/ADD 2
  03-10-2008 Papildinājums
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu ESK dokuments/2008/2589/   ESK dokuments/2008/2589/
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2008/13987/ADD 1   Padomes dokuments/2008/13987/ADD 1
  06-10-2008 Nosūtīts uz Padomi
  06-10-2008 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  23-10-2008 Labojums
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2008/639/FINAL/2
  17-12-2008 Padomes secinājumi
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2008/358/
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2916
  TEMATS NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀ POLITIKA, VESELĪBA, PATĒRĒTĀJI
  06-05-2009 Eiropas Parlamenta rezolūcija
  Atbildīgais asistents Nodarbinātības, sociālo jautājumu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāts
  Referents Jean LAMBERT
  Atbildīgais Vladimir SPIDLA
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2010/212/   23
Ziņojums   TA/2009/371/
Ziņojums   A6/2009/263/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52009IP0351

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums