PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2008) 561
KOMISIJAS DARBA DOKUMENTS PROGRESA ZIŅOJUMS PAR EIROPAS KOSMOSA POLITIKU

Eiropas Komisija
Padome
09-2008
^
11-09-2008
^
09-2008
^
09-2008
^
09-2008
^
26-09-2008
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  11-09-2008
Nosūtīts uz Padomi
  11-09-2008
Padomes rezolūcija
  26-09-2008
Jomas:
Juridiskais pamats
Procedūras:
Lietas tips
Eiropas Komisija : ZIŅOJUMS 
  11-09-2008 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Rakstiskā procedūra
  Atbildīgais asistents Uzņēmumu un rūpniecības ģenerāldirektorāts
  Adresāts Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome; Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
  Atbildīgais Günter VERHEUGEN
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2008/561/FINAL
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2008/12992/   Padomes dokuments/2008/12992/
  Lietas tips ZIŅOJUMS
  CELEX Numurs Celex dokuments   52008DC0561
  11-09-2008 Nosūtīts uz Padomi
  26-09-2008 Padomes rezolūcija
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2008/268/   1
ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2008/251/
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2891
  CELEX Numurs Celex dokuments   32008G1023(01)
  TEMATS KONKURĒTSPĒJA

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums