PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2008) 26 2008/0009/COD
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par akciju sabiedrību apvienošanos (Kodificēta versija)
spēkā esošie Kopienas tiesību akti Celex dokuments   32011L0035

Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Padome
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
01-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-201001-201102-201103-201104-2011
^
29-01-2008
^
01-2009
^
09-2009
^
04-2010
^
05-04-2011
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  29-01-2008
Nosūtīts uz Padomi
  29-01-2008
N.C.
  01-12-2009

Institūciju darba posms
OEIL

Jomas:
Juridiskais pamats
Eiropas Komisija :  Traoité/CE/art 44 par 2  
Procedūras:
Eiropas Komisija : Koplēmuma procedūra 
Eiropas Savienības Padome : Koplēmuma procedūra 
Lietas tips
Eiropas Komisija : DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS 
Eiropas Savienības Padome : Direktīva 
  29-01-2008 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Rakstiskā procedūra
  Obligāta konsultācija Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
  Adresāts (oficiālai rīcībai) Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome
  Atbildīgais asistents Juridiskais dienests
  Atbildīgais José Manuel BARROSO
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2008/26/FINAL
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2008/6045/   Padomes dokuments/2008/6045/
Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2008/1/   1.11.30
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2008/118/   4
  Procedūras: Koplēmuma procedūra
  Lietas tips DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
  Juridiskais pamats  Traoité/CE/art 44 par 2  
  CELEX Numurs Celex dokuments   52008PC0026
  29-01-2008 Nosūtīts uz Padomi
  29-01-2008 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  12-03-2008 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums
  Lemšanas veids : Vairākums
  Dokumenti: Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2008/3/   1.11.10
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2008/204/   24
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas dokuments   Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums/2008/486/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52008AE0486
  17-06-2008 Eiropas Parlamenta atzinums 1. lasījumā
  Lēmums : Apstiprinajums bez grozijumiem
  Referents Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
  Atbildīgais José Manuel BARROSO
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2009/286/   60
Ziņojums   A6/2008/236/
Ziņojums   TA/2008/267/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52008AP0267
  23-03-2009 Padomes apstiprinājums 1. lasījumā
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2009/7781/   Padomes dokuments/2009/7781/
  Procedūras: Koplēmuma procedūra
  Lietas tips Direktīva
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2934
  TEMATS LAUKSAIMNIECĪBA/ZIVSAIMNIECĪBA
  01-12-2009 N.C.
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2009/665/FINAL
  Juridiskais pamats  TFUE/art 50 par 1  
  30-08-2010 Komisija ir pieņēmusi grozīto priekšlikumu
  Lemšanas veids : Rakstiskā procedūra
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2010/391/FINAL
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2011/121/   22
  CELEX Numurs Celex dokuments   52010PC0391
  30-08-2010 Padomei nosūtīts grozītais priekšlikums
  30-08-2010 Eiropas Parlamentam nosūtīts grozītais priekšlikums
  21-10-2010 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums
  Lemšanas veids : Procedūra bez debatēm
  Dokumenti: Ekonomikas un sociālo lietu komitejas dokuments   Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums/2010/1274/
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2011/51/   36
  CELEX Numurs Celex dokuments   52010AE1370
  18-01-2011 Eiropas Parlamenta atzinums 1. lasījumā
  Lēmums : Apstiprinajums bez grozijumiem
  Referents Jiří MAŠTÁLKA
  Atbildīgais José Manuel BARROSO
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2012/136/   104
Ziņojums   TA/2011/1/P7
  CELEX Numurs Celex dokuments   52011AP0001
  21-03-2011 Padomes apstiprinājums 1. lasījumā
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2011/69/
  Procedūras: Koplēmuma procedūra
  Lietas tips Direktīva
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 3079
  TEMATS VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI
  05-04-2011 Eiropas Parlaments un Padome ir parakstījusi
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu EP un Padomes dokuments (koplemums)/2011/1/   EP un Padomes dokuments (koplemums)/2011/1/
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, L sērija/2011/110/   1
  Procedūras: Koplēmuma procedūra
  Lietas tips Direktīva
  CELEX Numurs Celex dokuments   32011L0035

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums