PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2007) 361 2007/0143/COD
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā MAKSĀTSPĒJA II
spēkā esošie Kopienas tiesību akti Celex dokuments   32009L0138

Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Padome
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
07-200708-200709-200710-200711-200712-200701-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-2009
^
10-07-2007
^
03-2008
^
09-2008
^
03-2009
^
25-11-2009
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  10-07-2007
Papildinājums
  10-07-2007
Papildinājums
  10-07-2007
Nosūtīts uz Padomi
  17-07-2007
Pārrunas Padomē
  04-12-2007
Labojums
  21-04-2008
Pārrunas Padomē
  07-10-2008
Pārrunas Padomē
  02-12-2008

Institūciju darba posms
OEIL

Jomas:
Juridiskais pamats
Eiropas Komisija :  Traité/CE/art 47 par 2, art 55  
Procedūras:
Eiropas Komisija : Koplēmuma procedūra 
Lietas tips
Eiropas Komisija : DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS 
Eiropas Savienības Padome : Direktīva 
  10-07-2007 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Mutiska procdūra
  Adresāts (oficiālai rīcībai) Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome
  Neobligāta konsultācija Ekonomikas un sociālo lietu komiteja; Reģionu komiteja
  Atbildīgais asistents Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts
  Atbildīgais Charlie McCREEVY
  Dokumenti: Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2007/7/8   1.10.7
Eiropas Komisijas dokuments   /2007/361/FINAL
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2007/11978/   Padomes dokuments/2007/11978/
Eiropas Komisijas paziņojums presei   Komisijas pazinojumi presei/2007/1060/
  Procedūras: Koplēmuma procedūra
  Lietas tips DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
  Juridiskais pamats  Traité/CE/art 47 par 2, art 55  
  CELEX Numurs Celex dokuments   52007PC0361
  10-07-2007 Papildinājums
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu ESK dokuments/2007/870/   ESK dokuments/2007/870/
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2007/11978/ADD 1   Padomes dokuments/2007/11978/ADD 1
  CELEX Numurs Celex dokuments   52007SC0870
  10-07-2007 Papildinājums
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu ESK dokuments/2007/871/   ESK dokuments/2007/871/
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2007/11978/ADD 2   Padomes dokuments/2007/11978/ADD 2
  CELEX Numurs Celex dokuments   52007SC0871
  17-07-2007 Nosūtīts uz Padomi
  17-07-2007 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  04-12-2007 Pārrunas Padomē
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2007/270/
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2007/16271/   Padomes dokuments/2007/16271/
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2836
  TEMATS EKONOMIKAS UN FINANŠU LIETAS
  26-02-2008 Komisija ir pieņēmusi grozīto priekšlikumu
  Lemšanas veids : Rakstiskā procedūra
  Dokumenti: Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2008/1/   1.11.17
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2008/6996/   Padomes dokuments/2008/6996/
Eiropas Komisijas dokuments   /2008/119/FINAL
  CELEX Numurs Celex dokuments   52008PC0019
  26-02-2008 Padomei nosūtīts grozītais priekšlikums
  26-02-2008 Eiropas Parlamentam nosūtīts grozītais priekšlikums
  21-04-2008 Labojums
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2008/119/FINAL/2
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2010/76/   3
  29-05-2008 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums
  Lemšanas veids : Vairākums
  Referents ROBYNS DE SCHNEIDAUER
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2008/224/   11
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas dokuments   Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums/2008/976/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52008AE0976
  07-10-2008 Pārrunas Padomē
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2008/13912/   Padomes dokuments/2008/13912/
ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2008/279/
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2894
  TEMATS EKONOMIKAS UN FINANŠU LIETAS
  02-12-2008 Pārrunas Padomē
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2008/342/
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2008/16319/   Padomes dokuments/2008/16319/
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2911
  TEMATS EKONOMIKAS UN FINANŠU LIETAS
  22-04-2009 Eiropas Parlamenta atzinums 1. lasījumā
  Lēmums : Apstiprinajums ar grozijumiem
  Atbildīgais Charlie McCREEVY
  Referents Peter SKINNER
  Pārņemšana Charlie McCREEVY
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2010/184/   214
Ziņojums   A6/2008/413/
Ziņojums   TA/2009/251/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52009AP0251
  22-04-2009 Komisijas nostāja par EP grozījumiem 1. lasījumā
  Lēmums : Pienemti visi grozijumi
  10-11-2009 Padomes apstiprinājums 1. lasījumā
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2009/15704/ADD 1   Padomes dokuments/2009/15704/ADD 1
ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2009/319/
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2009/15423/   Padomes dokuments/2009/15423/
  Lietas tips Direktīva
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2972
  TEMATS EKONOMIKAS UN FINANŠU LIETAS
  25-11-2009 Eiropas Parlaments un Padome ir parakstījusi
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu EP un Padomes dokuments (koplemums)/2009/3643/   EP un Padomes dokuments (koplemums)/2009/3643/
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, L sērija/2009/335/   1
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, L sērija/2014/219/   66
  Lietas tips Direktīva
  CELEX Numurs Celex dokuments   32009L0138

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums