PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2003) 284
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT: Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move Forward

Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Padome
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
05-200306-200307-200308-200309-200310-200311-200312-200301-200402-200403-200404-200405-200406-200407-200408-200409-200410-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-2007
^
21-05-2003
^
06-2004
^
03-2005
^
12-2005
^
01-02-2007
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  21-05-2003
Nosūtīts uz Padomi
  22-05-2003
Padomes secinājumi
  22-09-2003
Jomas:
tiesības veikt uzņemējdarbību un brīvi snieht pakalpojumus 
Brīva kapitāla kustība 
VISPĀRĪGI, INSTITUCIONĀLI UN FINANŠU JAUTĀJUMI 
MUITAS SAVIENIBA 
Juridiskais pamats
Procedūras:
Lietas tips
Eiropas Komisija : Paziņojums 
  21-05-2003 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Mutiska procdūra
  Adresāts Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome; Ekonomikas un sociālo lietu komiteja; Reģionu komiteja
  Atbildīgais asistents Iekšējā tirgus ģenerāldirektorāts
  Atbildīgais Frits BOLKESTEIN
  Dokumenti: Eiropas Komisijas dokuments   /2003/284/FINAL
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2003/10041/   Padomes dokuments/2003/10041/
Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2003/5/   1.3.40
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2004/76/   19
  Lietas tips Paziņojums
  CELEX Numurs Celex dokuments   52003DC0284
  22-05-2003 Nosūtīts uz Padomi
  22-05-2003 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  22-09-2003 Padomes secinājumi
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2003/259/
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2003/12773/   Padomes dokuments/2003/12773/
Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2003/9/   1.3.27
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2525
  TEMATS KONKURĒTSPĒJA
  10-12-2003 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums
  Lemšanas veids : Vairākums
  Referents Guido RAVOET
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2004/80/   12
Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2003/12/   1.3.55
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas dokuments   Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums/2003/1592/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52003AE1592
  21-04-2004 Eiropas Parlamenta rezolūcija
  Atbildīgais asistents Iekšējā tirgus ģenerāldirektorāts
  Atbildīgais Frits BOLKESTEIN
  Referents Fiorella GHILARDOTTI
  Dokumenti: Ziņojums   Parlamenta dokuments A5/2004/253/
Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2004/4/   1.3.52
  17-05-2004 Komisijas paziņojums par
  04-07-2006 Eiropas Parlamenta rezolūcija
  Referents Andrzej Jan SZEJNA
  Dokumenti: Ziņojums   A6/2006/229/
Ziņojums   TA/2006/295/
  01-02-2007 Eiropas Parlamenta rezolūcija
  Atbildīgais asistents Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts
  Atbildīgais Charlie McCREEVY
  Referents Klaus-Heiner LEHNE
  Dokumenti: Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2007/1/2   1.10.13
Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2007/250/   111
Ziņojums   A6/2006/434/
Ziņojums   TA/2007/23/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52007IP0023

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums