PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2002) 181
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the reform of the Common Fisheries Policy (Roadmap)

Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Padome
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Reģionu komiteja
05-200206-200207-200208-200209-200210-200211-200212-200201-200302-2003
^
28-05-2002
^
08-2002
^
10-2002
^
11-2002
^
12-02-2003
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  28-05-2002
Nosūtīts uz Padomi
  07-06-2002
Pārrunas Padomē
  11-06-2002
Jomas:
ZIVSAIMNIECIBA 
Juridiskais pamats
Procedūras:
Lietas tips
Eiropas Komisija : Paziņojums 
  28-05-2002 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Mutiska procdūra
  Adresāts Eiropas Parlaments; Eiropas Savienības Padome; Ekonomikas un sociālo lietu komiteja; Reģionu komiteja
  Atbildīgais asistents Zivsaimniecības ģenerāldirektorāts
  Atbildīgais Franz FISCHLER
  Dokumenti: Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2002/5/   1.3.95
Parlamenta dokuments C5/2002/330/  Parlamenta dokuments C5/2002/330/  
Eiropas Komisijas dokuments   /2002/181/FINAL
Eiropas Komisijas paziņojums presei   Komisijas pazinojumi presei/2002/764/
  Lietas tips Paziņojums
  CELEX Numurs Celex dokuments   52002DC0181
  07-06-2002 Nosūtīts uz Padomi
  07-06-2002 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  11-06-2002 Pārrunas Padomē
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2002/9853/   Padomes dokuments/2002/9853/
ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2002/172/
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2435
  TEMATS ZIVSAIMNIECĪBA
  20-11-2002 Eiropas Parlamenta rezolūcija
  Referents Struan STEVENSON
  Atbildīgais Franz FISCHLER
  Dokumenti: Ziņojums   Parlamenta dokuments A5/2002/380/
Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2002/11/   1.3.90
Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2004/25/   207
  CELEX Numurs Celex dokuments   52002IP0555
  12-12-2002 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums
  Lemšanas veids : Vienprātība
  Referents Eduardo CHAGAS; Seppo Ilmari KALLIO
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2003/85/   87
Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2002/12/   1.3.113
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas dokuments   Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums/2002/1369/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52002AE1369
  13-12-2002 Komisijas paziņojums par
  16-01-2003 Eiropas Parlamenta rezolūcija
  Referents Rosa MIGUÉLEZ RAMOS
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2004/38/   328
Eiropas Savienības biļetenes   Biļetens/2003/1/-2   1.3.168
Ziņojums   Parlamenta dokuments A5/2002/446/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52003IP0026
  12-02-2003 Reģionu komitejas atzinums
  Referents Sir Simon DAY
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Reģionu komitejas atzinums/2002/189/   Reģionu komitejas atzinums/2002/189/
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2003/128/   6
  CELEX Numurs Celex dokuments   52002AR0189(01)

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums