PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Proceso šalys
Išsamiau
Versija spausdinimui
COM (2010) 256 2010/0137/COD
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus
Galiojantys Bendrijos teisės aktai Celex dokumentas   32010R1091

Europos Komisija
Europos Parlamentas
Taryba
05-201006-201007-201008-201009-201010-201011-2010
^
27-05-2010
^
07-2010
^
08-2010
^
09-2010
^
24-11-2010
  Veiksmai:

Priėmimas Komisijoje
  27-05-2010
Perdavimas Tarybai
  27-05-2010

Institucijų veiksmai:
OEIL

Veiklos sritys:
Teisinis pagrindas:
Komisija :  TFUE/art 77 pr 2 pt a  
Procedūros:
Komisija : Bendro sprendimo procedūra 
Bylos tipas
Komisija : Reglamento pasiūlymas 
  27-05-2010 Priėmimas Komisijoje
  Sprendimo būdas: Rašytinė procedūra
  Oficialaus akto adresatas Europos Parlamentas; Taryba
  Atsakingas Teisingumo, laisvės ir saugumo GD
  Atsakingas Cecilia MALMSTRÖM
  Dokumentai: Komisijos dokumentas   COM/2010/256/FINAL
Oficialusis leidinys   OL C/2011/121/   11
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2010/10364/   Tarybos dokumentas/2010/10364/
  Procedūros: Bendro sprendimo procedūra
  Bylos tipas Reglamento pasiūlymas
  Teisinis pagrindas:  TFUE/art 77 pr 2 pt a  
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52010PC0256
  27-05-2010 Perdavimas Tarybai
  27-05-2010 Perdavimas Europos Parlamentui
  07-10-2010 Europos Parlamento nuomonė pirmojo svarstymo metu
  Sprendimas : Pritarimas, neteikiant pakeitimų
  Pranešėjas Tanja FAJON
  Atsakingas Cecilia MALMSTRÖM
  Įsipareigojęs Cecilia MALMSTRÖM
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   EB Oficialusis leidinys/2011/371/   56
Pranešimas   TA/2010/349/P7
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52010AP0349
  08-11-2010 Tarybos patvirtinimas pirmojo svarstymo metu
  Dokumentai: Tarybos pranešimas spaudai   Tarybos pranešimas spaudai/2010/291/
  TARYBOS DARBOTVARKĖ TARYBOS DARBOTVARKĖS B PUNKTAS
  TARYBOS POSĖDIS 3043
  TEMA TEISINGUMAS IR VIDAUS REIKALAI
  24-11-2010 Europos Parlamento ir Tarybos pasirašymas
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys EP ir Tarybos dokumentas (bendras sprendimas)/2010/50/   EP ir Tarybos dokumentas (bendras sprendimas)/2010/50/
Oficialusis leidinys   OL L/2010/329/   1
  Procedūros: Bendro sprendimo procedūra
  Bylos tipas Reglamentas
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   32010R1091

PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Pradžia Pradžia