PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Proceso šalys
Išsamiau
Versija spausdinimui
COM (2008) 817 2008/0237/COD
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (presented by the Commission)
Galiojantys Bendrijos teisės aktai Celex dokumentas   32011R0181

Europos Komisija
Europos Parlamentas
Taryba
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Taikinimo komitetas
12-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-201001-201102-2011
^
04-12-2008
^
08-2009
^
01-2010
^
06-2010
^
19-02-2011
  Veiksmai:

Priėmimas Komisijoje
  04-12-2008
Perdavimas Tarybai
  04-12-2008
Papildymas
  04-12-2008
Papildymas
  04-12-2008
Diskusijos Taryboje
  11-06-2009
N.C.
  01-12-2009
N.C.
  11-03-2010
N.C.
  24-03-2010
N.C.
  24-03-2010
N.C.
  24-03-2010
N.C.
  25-03-2010
N.C.
  30-06-2010

Institucijų veiksmai:
OEIL

Veiklos sritys:
Teisinis pagrindas:
Komisija :  Traité/CE/art 71 par 1  
Procedūros:
Komisija : Bendro sprendimo procedūra 
Bylos tipas
Komisija : Reglamento pasiūlymas 
  04-12-2008 Priėmimas Komisijoje
  Sprendimo būdas: Rašytinė procedūra
  Oficialaus akto adresatas Europos Parlamentas; Taryba
  Atsakingas Energetikos ir transporto GD
  Privalomoji konsultacija Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas; Regionų komitetas
  Atsakingas Antonio TAJANI
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2008/16933/   Tarybos dokumentas/2008/16933/
Komisijos pranešimas spaudai   Komisijos pranešimai spaudai/2008/1886/
Komisijos dokumentas   COM/2008/817/FINAL
  Procedūros: Bendro sprendimo procedūra
  Bylos tipas Reglamento pasiūlymas
  Teisinis pagrindas:  Traité/CE/art 71 par 1  
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52008PC0817
  04-12-2008 Perdavimas Tarybai
  04-12-2008 Perdavimas Europos Parlamentui
  04-12-2008 Papildymas
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2008/16933/ADD 1   Tarybos dokumentas/2008/16933/ADD 1
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys SEC/2008/2953/   SEC/2008/2953/
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52008SC2953
  04-12-2008 Papildymas
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys SEC/2008/2954/   SEC/2008/2954/
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2008/16933/ADD 2   Tarybos dokumentas/2008/16933/ADD 2
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52008SC2954
  23-04-2009 Europos Parlamento nuomonė pirmojo svarstymo metu
  Sprendimas : Pritarimas su pakeitimais
  Įsipareigojęs Antonio TAJANI
  Atsakingas Antonio TAJANI
  Pranešėjas Gabriele ALBERTINI
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   EB Oficialusis leidinys/2010/184/   312
Pranešimas   A6/2009/250/
Pranešimas   TA/2009/281/
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52009AP0281
  23-04-2009 Komisijos pozicija dėl EP pataisų pirmojo svarstymo metu
  Sprendimas : Dalies pakeitimų priėmimas
  11-06-2009 Diskusijos Taryboje
  Dokumentai: Tarybos pranešimas spaudai   Tarybos pranešimas spaudai/2009/169/
  TARYBOS DARBOTVARKĖ TARYBOS DARBOTVARKĖS B PUNKTAS
  TARYBOS POSĖDIS 2949
  TEMA TRANSPORTAS, TELEKOMUNIKACIJOS IR ENERGETIKA
  16-07-2009 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė
  Pranešėjas DARMANIN
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   OL C/2009/317/   99
Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto dokumentas   EESRK/2009/1200/
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52009AE1200
  01-12-2009 N.C.
  Dokumentai: Komisijos dokumentas   COM/2009/665/FINAL
  Teisinis pagrindas:  TFUE/art 91 par 1  
  17-12-2009 Tarybos politinis susitarimas
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2009/17727/   Tarybos dokumentas/2009/17727/
Tarybos pranešimas spaudai   Tarybos pranešimas spaudai/2009/373/
  TARYBOS DARBOTVARKĖ TARYBOS DARBOTVARKĖS B PUNKTAS
  TARYBOS POSĖDIS 2987
  TEMA TRANSPORTAS, TELEKOMUNIKACIJOS IR ENERGETIKA
  11-03-2010 N.C.
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   EB Oficialusis leidinys/2010/122/   1
Tarybos pranešimas spaudai   Tarybos pranešimas spaudai/2010/55/
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2010/6996/   Tarybos dokumentas/2010/6996/
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2010/5218/   Tarybos dokumentas/2010/5218/
  24-03-2010 N.C.
  Sprendimo būdas: Rašytinė procedūra
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   OL C/2011/88/   17
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2010/8050/   Tarybos dokumentas/2010/8050/
Komisijos dokumentas   COM/2010/121/FINAL
  24-03-2010 N.C.
  24-03-2010 N.C.
  25-03-2010 N.C.
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   EB Oficialusis leidinys/2010/132/   24
  30-06-2010 N.C.
  06-07-2010 Europos Parlamento nuomonė antrojo svarstymo metu
  Sprendimas : Pritarimas su pakeitimais
  Įsipareigojęs Siim KALLAS
  Pranešėjas Antonio CANCIAN
  Atsakingas Siim KALLAS
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   EB Oficialusis leidinys/2011/351/   149
Pranešimas   TA/2010/256/P7
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52010AP0256
  06-07-2010 Komisijos pozicija dėl EP pataisų antrojo svarstymo metu
  Sprendimas : Dalies pakeitimų priėmimas
  Pastabos: PO ANTROJO SVARSTYMO ĮVYKDYTAS ĮSIPAREIGOJIMAS
  06-09-2010 Komisijos nuomonės dėl antrojo svarstymo metu Europos Parlamente pasiūlytų pataisų priėmimas
  Sprendimas : Keičiamoji nuomonė
  Sprendimo būdas: Įgaliojimo procedūra
  Dokumentai: Komisijos dokumentas   COM/2010/469/FINAL
Oficialusis leidinys   OL C/2011/121/   23
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52010PC0817
  Pastabos: Tolesni veiksmai EP pateikus nuomonę antrojo svarstymo metu
  07-09-2010 Komisijos nuomonės dėl antrojo svarstymo metu EP pasiūlytų pataisų perdavimas Tarybai
  07-09-2010 Komisijos nuomonės dėl antrojo svarstymo metu pasiūlytų pataisų perdavimas Europos Parlamentui
  24-01-2011 Taikinimo komiteto sušaukimas
  24-01-2011 Taikinimo komiteto sprendimas
  Sprendimas : Sutarimas dėl bendro teksto
  31-01-2011 Tarybos sprendimas trečiojo svarstymo metu
  Sprendimas : Taikinimo komiteto bendro teksto patvirtinimas
  Sprendimo būdas: Kvalifikuota dauguma
  Dokumentai: Tarybos pranešimas spaudai   Tarybos pranešimas spaudai/2011/11/
  TARYBOS DARBOTVARKĖ TARYBOS DARBOTVARKĖS A PUNKTAS
  TARYBOS POSĖDIS 3064
  TEMA BENDRIEJI REIKALAI
  15-02-2011 Europos Parlamento sprendimas trečiojo svarstymo metu
  Sprendimas :
  Įsipareigojęs Siim KALLAS
  Pranešėjas Antonio CANCIAN
  Atsakingas Siim KALLAS
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   EB Oficialusis leidinys/2012/188/   73
Pranešimas   TA/2011/52/P7
Komisijos pranešimas spaudai   Komisijos pranešimai spaudai/2011/155/
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52011AP0052
  19-02-2011 Europos Parlamento ir Tarybos pasirašymas
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys EP ir Tarybos dokumentas (bendras sprendimas)/2010/63/   EP ir Tarybos dokumentas (bendras sprendimas)/2010/63/
Oficialusis leidinys   OL L/2011/55/   1
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   32011R0181

PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Pradžia Pradžia