PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Proceso šalys
Išsamiau
Versija spausdinimui
COM (2007) 592
KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Mažosios ir vidutinės įmonės – pagrindiniai augimo ir darbo vietų kūrimo veiksniai. Šiuolaikinės MVĮ politikos vidurio laikotarpio peržiūra.

Europos Komisija
Taryba
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
10-200711-200712-200701-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-2008
^
04-10-2007
^
01-2008
^
04-2008
^
06-2008
^
22-10-2008
  Veiksmai:

Priėmimas Komisijoje
  04-10-2007
Perdavimas Tarybai
  04-10-2007
Tarybos išvados
  22-11-2007
Veiklos sritys:
Teisinis pagrindas:
Procedūros:
Bylos tipas
Komisija : Komunikatas 
  04-10-2007 Priėmimas Komisijoje
  Sprendimo būdas: Rašytinė procedūra
  Atsakingas Įmonių ir pramonės GD
  Adresatas Europos Parlamentas; Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas; Regionų komitetas; Taryba
  Atsakingas Günter VERHEUGEN
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2007/13664/   Tarybos dokumentas/2007/13664/
Komisijos dokumentas   COM/2007/592/FINAL
Oficialusis leidinys   OL C/2008/4/   16
Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2007/10/   1.12.4
  Bylos tipas Komunikatas
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52007DC0592
  04-10-2007 Perdavimas Tarybai
  04-10-2007 Perdavimas Europos Parlamentui
  22-11-2007 Tarybos išvados
  Dokumentai: Tarybos pranešimas spaudai   Tarybos pranešimas spaudai/2007/259/
Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2007/11/   1.12.1
  TARYBOS DARBOTVARKĖ TARYBOS DARBOTVARKĖS B PUNKTAS
  TARYBOS POSĖDIS 2832
  TEMA KONKURENCINGUMAS
  22-10-2008 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė
  Sprendimo būdas: Dauguma
  Pranešėjas Brendan Burns
  Dokumentai: Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto dokumentas   EESRK/2008/1657/
Oficialusis leidinys   OL C/2009/100/   1
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52009AE0392

PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Pradžia Pradžia