PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Proceso šalys
Išsamiau
Versija spausdinimui
COM (2007) 383 2007/0132/CNS
Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl priemonių, kurių Komisija turi imtis 2008–2013 metais naudodama sukurtas nuotolinio stebėjimo technologijas pagal bendrąją žemės ūkio politiką
Galiojantys Bendrijos teisės aktai Celex dokumentas   32008R0078

Europos Komisija
Europos Parlamentas
Taryba
07-200708-200709-200710-200711-200712-200701-2008
^
05-07-2007
^
09-2007
^
10-2007
^
11-2007
^
21-01-2008
  Veiksmai:

Priėmimas Komisijoje
  05-07-2007
Perdavimas Tarybai
  05-07-2007

Institucijų veiksmai:
OEIL

Veiklos sritys:
Teisinis pagrindas:
Komisija :  Traité/CE/art 37 par 2 al 3  
Procedūros:
Komisija : Konsultavimosi procedūra 
Taryba : Konsultavimosi procedūra 
Bylos tipas
Komisija : Reglamento pasiūlymas 
Taryba : Reglamentas 
  05-07-2007 Priėmimas Komisijoje
  Sprendimo būdas: Rašytinė procedūra
  Privalomoji konsultacija Europos Parlamentas
  Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD
  Oficialaus akto adresatas Taryba
  Atsakingas Mariann FISCHER BOEL
  Dokumentai: Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2007/7/8   1.7.1
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2007/11670/   Tarybos dokumentas/2007/11670/
Oficialusis leidinys   OL C/2007/191/   10
Komisijos dokumentas   COM/2007/383/FINAL
  Procedūros: Konsultavimosi procedūra
  Bylos tipas Reglamento pasiūlymas
  Teisinis pagrindas:  Traité/CE/art 37 par 2 al 3  
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52007PC0383
  05-07-2007 Perdavimas Tarybai
  05-07-2007 Perdavimas Europos Parlamentui
  16-01-2008 Europos Parlamento nuomonė vienintelio svarstymo metu
  Sprendimas : Pritarimas su pakeitimais
  Pranešėjas Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF
  Įsipareigojęs Mariann FISCHER BOEL
  Atsakingas Mariann FISCHER BOEL
  Dokumentai: Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2008/1/   1.8.3
Pranešimas   A6/2007/508/
Pranešimas   TA/2008/10/
Oficialusis leidinys   EB Oficialusis leidinys/2009/41/   104
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52008AP0010
  16-01-2008 Komisijos pozicija dėl EP pataisų vienintelio svarstymo metu
  Sprendimas : Visų pakeitimų atmetimas
  21-01-2008 Oficialus priėmimas Taryboje
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   OL L/2008/25/   1
Tarybos pranešimas spaudai   Tarybos pranešimas spaudai/2008/16/
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2008/5425/   Tarybos dokumentas/2008/5425/
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2007/13080/   Tarybos dokumentas/2007/13080/
Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2008/1/   1.8.3
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2008/5611/ADD 1   Tarybos dokumentas/2008/5611/ADD 1
  Procedūros: Konsultavimosi procedūra
  Bylos tipas Reglamentas
  TARYBOS DARBOTVARKĖ TARYBOS DARBOTVARKĖS A PUNKTAS
  TARYBOS POSĖDIS 2843
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   32008R0078
  TEMA ŽEMĖS ŪKIS, ŽUVININKYSTĖ

PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Pradžia Pradžia