PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Proceso šalys
Išsamiau
Versija spausdinimui
COM (2005) 718
KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl Teminės miesto aplinkos strategijos

Europos Komisija
Europos Parlamentas
Taryba
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
01-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-2006
^
11-01-2006
^
03-2006
^
05-2006
^
07-2006
^
26-09-2006
  Veiksmai:

Priėmimas Komisijoje
  11-01-2006
Perdavimas Tarybai
  11-01-2006
Papildymas
  11-01-2006
Tarybos išvados
  27-06-2006
Veiklos sritys:
Teisinis pagrindas:
Procedūros:
Bylos tipas
Komisija : Komunikatas 
  11-01-2006 Priėmimas Komisijoje
  Sprendimo būdas: Rašytinė procedūra
  Adresatas Audito rūmai; Europos Parlamentas; Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas; Regionų komitetas; Taryba
  Atsakingas Aplinkos GD
  Atsakingas Stavros DIMAS
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   OL C/2006/49/   23
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2006/5298/   Tarybos dokumentas/2006/5298/
Komisijos dokumentas   COM/2005/718/FINAL
Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2006/1/2   1.20.21
  Bylos tipas Komunikatas
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52005DC0718
  11-01-2006 Perdavimas Tarybai
  11-01-2006 Perdavimas Europos Parlamentui
  11-01-2006 Papildymas
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys SEC/2006/16/   SEC/2006/16/
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52006SC0016
  27-06-2006 Tarybos išvados
  Dokumentai: Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2006/6/   1.21.4
Tarybos pranešimas spaudai   Tarybos pranešimas spaudai/2006/192/
  TARYBOS DARBOTVARKĖ TARYBOS DARBOTVARKĖS B PUNKTAS
  TARYBOS POSĖDIS 2740
  TEMA APLINKA
  13-09-2006 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė
  Sprendimo būdas: Dauguma
  Pranešėjas Antonello PEZZINI
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   OL C/2006/318/   86
Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto dokumentas   EESRK/2006/1158/
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52006AE1158
  26-09-2006 Europos Parlamento rezoliucija
  Pranešėjas Gyula HEGYI
  Dokumentai: Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2006/9/   1.21.16
Pranešimas   A6/2006/233/
Pranešimas   TA/2006/367/

PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Pradžia Pradžia