PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Proceso šalys
Išsamiau
Versija spausdinimui
COM (2004) 416
KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI „Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų planas 2004-2010 metams“

Europos Komisija
Europos Parlamentas
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
06-200407-200408-200409-200410-200411-200412-200401-200502-2005
^
09-06-2004
^
08-2004
^
10-2004
^
12-2004
^
23-02-2005
  Veiksmai:

Priėmimas Komisijoje
  09-06-2004
Papildymas
  09-06-2004
Perdavimas Tarybai
  10-06-2004
Veiklos sritys:
Sveikatos apsauga 
Aplinka 
Teisinis pagrindas:
Procedūros:
Bylos tipas
Komisija : Komunikatas 
  09-06-2004 Priėmimas Komisijoje
  Sprendimo būdas: Žodinė procedūra
  Adresatas Europos Parlamentas; Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas; Regionų komitetas; Taryba
  Kartu atsakingas Jungtinis tyrimų centras; Mokslinių tyrimų GD; Sveikatos ir vartotojų apsaugos GD
  Atsakingas Aplinkos GD
  Kartu atsakingas Philippe BUSQUIN; David BYRNE; Pavel TELICKA
  Atsakingas Margot WALLSTRÖM
  Dokumentai: Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2004/6/   1.4.80
Komisijos dokumentas   COM/2004/416/FINAL
Komisijos pranešimas spaudai   Komisijos pranešimai spaudai/2004/728/
Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/2004/10491/   Tarybos dokumentas/2004/10491/
Oficialusis leidinys   OL C/2006/49/   23
  Bylos tipas Komunikatas
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52004DC0416
  09-06-2004 Papildymas
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys SEC/2004/729/   SEC/2004/729/
  10-06-2004 Perdavimas Tarybai
  10-06-2004 Perdavimas Europos Parlamentui
  15-12-2004 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė
  Sprendimo būdas: Dauguma
  Pranešėjas Paolo BRAGHIN
  Dokumentai: Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2004/12/   1.4.83
Oficialusis leidinys   OL C/2005/157/   65
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   52004AE1636
  23-02-2005 Europos Parlamento rezoliucija
  Pranešėjas Frédérique RIES
  Dokumentai: Europos Sąjungos biuletenis   Biuletenis/2005/1/2   1.4.66
Pranešimas   A6/2005/8/
Pranešimas   TA/2005/45/

PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Pradžia Pradžia