PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Proceso šalys
Išsamiau
Versija spausdinimui
COM (1998) 312 1998/0176/CNS
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 laying down the Staff Regulations of Officials of the European Communities and the Conditions of Employment of the Other Servants of the Communities

Europos Komisija
Europos Parlamentas
Taryba
Audito Rūmai
05-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-199906-199907-199908-199909-199910-199911-199912-199901-200002-200003-200004-200005-2000
^
15-05-1998
^
12-1998
^
05-1999
^
10-1999
^
22-05-2000
  Veiksmai:

Priėmimas Komisijoje
  15-05-1998
Perdavimas Tarybai
  18-05-1998
Audito Rūmų nuomonė
  23-09-1998
Tarybos išvados
  22-05-2000

Institucijų veiksmai:
OEIL

Veiklos sritys:
Administracija ir pareiginiai nuostatai 
Teisinis pagrindas:
Komisija :  Traité/FUSION/art 24  
Procedūros:
Komisija : Konsultavimosi procedūra 
Bylos tipas
Komisija : Reglamento pasiūlymas 
  15-05-1998 Priėmimas Komisijoje
  Sprendimo būdas: Rašytinė procedūra
  Asocijuotas Biudžetai; Finansų kontrolė
  Atsakingas Personalo ir administracijos GD
  Privalomoji konsultacija Audito rūmai; Europos Parlamentas; Teisingumo Teismas
  Oficialaus akto adresatas Taryba
  Dokumentai: Parlamento dokumentas C4/1998/332/  Parlamento dokumentas C4/1998/332/  
Komisijos dokumentas   COM/1998/312/FINAL
Oficialusis leidinys   OL C/1998/179/   16
  Procedūros: Konsultavimosi procedūra
  Bylos tipas Reglamento pasiūlymas
  Teisinis pagrindas:  Traité/CE/art 24  
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   51998PC0312
  18-05-1998 Perdavimas Tarybai
  18-05-1998 Perdavimas Europos Parlamentui
  23-09-1998 Audito Rūmų nuomonė
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/1998/11798/   Tarybos dokumentas/1998/11798/
  12-10-1998 EP komiteto nuomonė vienintelio svarstymo metu
  Nuomonės autorius Biudžeto komitetas
  Nuomonės rengėjas André LAIGNEL
  09-11-1998 Oficialus priėmimas Taryboje
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys Tarybos dokumentas/1998/10203/   Tarybos dokumentas/1998/10203/
  10-11-1998 EP komiteto nuomonė vienintelio svarstymo metu
  Nuomonės autorius Darbo tvarkos taisyklių ir peticijų komitetas
  Nuomonės rengėjas Andrea MANZELLA
  23-02-1999 EP komiteto pranešimas vienintelio svarstymo metu
  Pranešimo autorius Teisės ir piliečių teisių komitetas
  Pranešėjas Klaus-Heiner LEHNE
  Dokumentai: EP dokumentas//228031/  EP dokumentas//228031/  
  11-03-1999 Europos Parlamento nuomonė vienintelio svarstymo metu
  Sprendimas : Pritarimas su pakeitimais
  Pranešėjas Klaus-Heiner LEHNE
  Įsipareigojęs Mario MONTI
  Atsakingas Erkki LIIKANEN
  Dokumentai: Oficialusis leidinys   OL C/1999/175/   249
  CELEX NUMERIS Celex dokumentas   51999AP0098
  11-03-1999 Komisijos pozicija dėl EP pataisų vienintelio svarstymo metu
  Sprendimas : Visų pakeitimų atmetimas
  01-05-1999 Teisinio pagrindo pakeitimas Komisijoje
  Dokumentai: Čia paspaudus, dokumentas atsidarys SEC/1999/581/FINAL   SEC/1999/581/FINAL
  Teisinis pagrindas:  Traité/FUSION/art 24  
  22-05-2000 Tarybos išvados
  Dokumentai: Tarybos pranešimas spaudai   Tarybos pranešimas spaudai/2000/160/
  TARYBOS DARBOTVARKĖ TARYBOS DARBOTVARKĖS A PUNKTAS
  TARYBOS POSĖDIS 2264
  TEMA BENDRIEJI REIKALAI

PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Pradžia Pradžia