PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2012) 41 2012/0019/COD
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 muuttamisesta
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32012R0765

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
02-201203-201204-201205-201206-2012
^
07-02-2012
^
03-2012
^
04-2012
^
05-2012
^
13-06-2012
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  07-02-2012
Lähetetty neuvostolle
  07-02-2012
Lähetetty EP:lle
  07-02-2012

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Oikeusperusta:
Komissio :  TFUE/art 207   ; Oikeusperusta   Règlement/CE/CS 1515/2001
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Asetusehdotus 
Neuvosto  : Asetus 
  07-02-2012 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Päävastuussa Kauppapolitiikan PO
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Päävastuussa Karel de GUCHT
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2012/102/   25
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2012/41/FINAL
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Asetusehdotus
  Oikeusperusta:  TFUE/art 207   ; Oikeusperusta   Règlement/CE/CS 1515/2001
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52012PC0041
  07-02-2012 Lähetetty neuvostolle
  07-02-2012 Lähetetty EP:lle
  10-05-2012 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen sellaisenaan
  Päävastuussa Karel de GUCHT
  Esittelijä Vital MOREIRA
  Asiakirjat: Raportti   TA/2012/148/P7
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2013/261/   51
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52012AP0148
  30-05-2012 Neuvosto hyväksynyt 1. käsittelyssä
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2012/217/
  Asiakirjatyyppi: Asetus
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 3169
  AIHE KILPAILUKYKY
  13-06-2012 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2012/237/   1
Näytä asiakirja PE-CONS/2012/19/   PE-CONS/2012/19/
  Asiakirjatyyppi: Asetus
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32012R0765

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning